Dnes má svátek: Klement Zítra: Emílie Pozítří: Kateřina
Czech English French German Polish Portuguese Russian Slovak Spanish

Bravantický Brumla 1/2015

Vážení spoluobčané,

první číslo Brumly nebylo vydáno v elektronické podobě a nebyla zachovaná ani tištěna podoba. Pokud by náhodou někdo měl, tištěnou podobu prosíme kontaktujte obecní úřad Bravantice.

Vytisknout E-mail

Bravantický Brumla 1/2016

 

Slovo starosty:

 Dámy a pánové, vážení občané Bravantic,

opět stojíme na prahu dalšího roku, roku 2016. S jeho příchodem bych Vám chtěl co nejsrdečněji popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hodně lásky a porozumění. Pokud se všichni budeme alespoň trochu snažit, můžeme prožít příjemný rok, protože to bude naše volba, jak se k sobě budeme chovat. Uplynulý rok 2015 byl ve znamení oprav a zlepšování životního prostředí v naší obci.
Určitě Vaším bystrým očím neuniklo, že se začal pomalu rekonstruovat parčík na dolní křižovatce, za výrazného přispění paní MVDr. Leony Pekarikové , který se ještě vylepší v roce 2016. Provedla se kompletní rekonstrukce a výměna všech herních prvků na zahradě  Mateřské školy včetně zateplení budovy, výměna některých dveří, zateplení podkroví s novou podlahou. Tyto akce si zasluhují větší pozornosti, a proto v březnu 2016 v jeho druhé polovině dojde k slavnostnímu otevření. Den a čas bude ještě upřesněn. Firma, která pracovala na školce, ještě dodělává některé práce, což brání slavnostnímu otevření.
Zpevnila se místní komunikace po malé straně směrem na Lhotku až po katastrální hranici. Herní prvky, které byly odvezené při rekonstrukci z mateřské školy, našly své uplatnění v horní části obce, na louce před Dolním rybníkem, kde nadále tyto herní prvky slouží dětem z celé obce.
V měsíci prosinci 2015 a lednu 2016 bude prováděno přečíslování parcel, se kterým jste byli průběžně seznamováni pracovníky katastrálního úřadu v Novém Jičíně. Toto všechno se děje v souvislosti s prováděným digitálním zaměřením vnitřní části obce, které probíhalo od roku 2012. S největší pravděpodobností budou tyto změny nutné nahlásit na finančním úřadě v Nové Jičíně a to do konce měsíce ledna 2016. Pokusím se dohodnout na finančním úřadě v Novém Jičíně, zda by alespoň po dva dny mohly příslušné pracovnice být na zdejším Obecním úřadu Bravantice a pomoci tak občanům s vyplněním změn v daňovém přiznání za pozemky. O průběhu a zda se mi toto podaří zajistit, bych Vás ještě informoval.
V roce 2016 máme v úmyslu opravit budovu Obecního úřadu včetně zateplení, čeká nás oprava fasády na budově Základní školy včetně nátěru a v neposlední řadě bychom chtěli rozjet znovu práce kolem projektové dokumentace chodníku, alespoň v místech, kde to půjde bez problémů. A když se nám podaří získat dotace, jdeme do toho. Toto jsou hlavní směry. Mimo to se pochopitelně bude pokračovat v dalších opravách místních komunikací, veřejného osvětlení a v odstraňování nenadálých poruch většího či menšího rázu.
Také bych Vás chtěl upozornit, že schválením zastupitelstva obce Bravantice se stáváme od 1. 5. 2016 provozovatelem pošty PARTNER II, aby zde byly zachovány veškeré služby, na které jste byli zvyklí. Pošta bude přístupná každý den a to jak v ranních hodinách, tak i v odpoledních hodinách. S přesnou provozní dobou budete včas seznámeni. Usilujeme, aby nám poštovní úřad dodal nové vybavení a vše, co s tím souvisí. Už není potřeba kolem toho dělat paniku, že nám zavřou poštu. Teď to bude jen na nás.

rozsviceni vanocniho stromku
rozsviceni vanocniho stromku2

Rozsvícení vánočního stromku
PF2016 

Zprávičky z naší školy a školičky

skola1
skola2
skola3

Vážení bravantičtí občané a milí přátelé školy a školičky,
chtěli bychom se s Vámi podělit o aktuální dění, které se uskutečňuje v naší škole. Měsíc leden je náročný nejen pro vaše děti, protože se uskutečňuje pololetní klasifikace, a naši prvňáčci poprvé obdrží „certifikát“ znalostí a dovedností v podobě výpisu z vysvědčení.
Přesto v tomto zimním období nebudeme zahálet a zaměříme se na činnosti, které vyplývají z našeho ŠVP Krok za krokem – na ty činnosti, které mají rozvíjet u žáků zájem o četbu knih. První krok byl uskutečněn nákupem knih do žákovské knihovny: D. Walliamse – Babička drsňačka, P. Šruta – Lichožrouti, P. Neomillnerová – Amálie a tma, R. Je Kinga – Deníky poseroutky, A. Ignatowové – Tajné finty oblíbených holek, J. Žáčka – Krysáci, P. Braunové – Tramvaj plná strašidel. Druhým krokem – je vyburcovat žáky četbou uvedených knih a třetím krokem – je uskutečnit čtenářské dílničky starších žáků pro mladší spolužáky a děti z mateřinky.
Dále Vás chceme informovat o následných akcích ve škole a školce:

Leden 2016

Schůzky s rodiči – příprava plesu, zimní setkání dětí z MŠ v ZŠ, předpřípravná schůzka s rodiči předškolních dětí k zápisu do 1. ročníku ZŠ, badatelská školička – Prima pokusy … čtenářská dílna…
28. ledna předání výpisu z vysvědčení
29. ledna pololetní prázdniny
29. ledna 2016 – ŠKOLNÍ PLES S PŘEKVAPENÍM, na který srdečně zveme přátele školy a občany

Únor 2016

Jarní prázdniny (1. 2. – 5. 2. 2016),
školní kolo v recitační soutěži, matematické soutěže – Pythagoriáda, čtenářská dílna …
9. února od 14.00 hod. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Bravantice pro školní rok 2016/2017 Na téma: „Za pokladem, za tajemstvím…“

Březen 2016

Zkoušky Nanečisto – testy Kalibro..., příprava ekologických projektů – Zdravé zuby, Vynášení Moreny… čtenářská dílna, příprava žáků na sportovní soutěže, soutěže ve VV a AJ… ve Studénce... projektové dny Vítání jara…
Maškarní rej s Hopsalínem se bude konat 5. března 2016 od 15:00 hod. v KD Bravantice


SKAUTI - VLČATA A SVĚTLUŠKY

skauti
skauti2

Každý pátek v 15:30 se ve škole schází panteři, sedmikrásky a hříbátka, přičemž hříbátka tvoří osmičlenná skupinka těch nejmladších světlušek a vlčat. Panteři pak jsou kluci od 2. do 5. třídy. A proč si do názvu své družinky zvolili zrovna tuto černou, divokou a dravou šelmu? Inu, nejen proto, že jsou to nepřemožitelní hoši, ale taky proto, že Baghíra (černý panter) byl přece Mauglímu dobrým pomocníkem a přítelem. Konečně sedmikrásky, dívky od 3. do 6. třídy. Zdalipak uhádnete, kolik jich je? Kromě několika schůzek máme za sebou první puťák, který jsme šli ze Suchdolu nad Odrou do Oder a chystáme se na jaro, kdy budou někteří z nás skládat slib a stanou se tak opravdovými světluškami nebo vlčaty.

Těšíme se na shledanou při tříkrálové sbírce.


Sokol

Přejeme všem občanům Bravantic, pohodové prožití Vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.

Termíny tréninků žáků

Hala v Dolní Lhotě: Každou neděli od 17. 1. 2016, odjezd v 14:30 hodin od obecního úřadu
Florbal v Kulturním domě: Každý čtvrtek od 21. 1. 2016 v 16:30 hodin
Fyzička venku na hřišti: Každé úterý od 26. 1. 2016 na hřišti v 16 hodin

Termíny tréninků mužů

Budou upřesněny na valné hromadě.
Případné informace posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo 603 587 406


Hasiči informují

hasici
hasici2
Kroužek mladých hasičů začne v novém roce od 6. ledna každou středu od 16:00–18:00 hodin v tělocvičně místní školy. Tam můžou také přijít i noví zájemci, kteří se naučí základní hasičské dovednosti, budou jezdit na soutěže v požárních útocích, ale také se zapojí do pohárové ligy mladých hasičů Florianek Cup.
19. a 20. února od 20:00 hod. Vás všechny zveme do místního kulturního domu na každoroční Pochování Basy. Pohoštění, hudba a zábava je zajištěna. Lístky budou 14 dní před akcí v předprodeji u paní Buršové. Těšíme se na Vás.

Dobrá rada

Z důvodu začínající topné sezóny pár rad, jak předejít vznícení sazí v komínu, popřípadě jak postupovat v případě požáru. Každý majitel objektu je povinen udržovat komínová tělesa v dobrém technickém stavu, zajišťovat pravidelné čištění a kon- trolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv. Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně. Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně. V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku (např. písek do bazénové filtrace) vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Příjemné a ničím nerušené vánoční svátky a nový rok Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích.


Myslivecké sdružení Sezina v Bravanticích

m1
m2
m3

Málokdo z občanů Bravantic ví, že ve dnech 26. a 27. 9. 2015 proběhly zkoušky psů loveckých plemen. Okresní myslivecká rada ČMMJ v Novém Jičíně pověřila MS SEZINA BRAVANTICE, aby na počest významného okresního kynologa tyto zkoušky uspořádala při příležitosti Memoriálu Richarda Šrámka. Memoriál se koná v polních honitbách podzimními zkouškami a speciálními zkouškami z vodní práce.
Ředitelem zkoušek byl pan Zdeněk Pilich, který všechny přítomné přivítal a představil organizátory, kteří dvoudenní zkoušky psů řídili a posuzovali. Pro každý den byl stanoven rozhodcovský sbor s vrchním rozhodčím. Zkoušek se zúčastnilo celkem 16 vůdců psů, různých plemen se svými svěřenci. Ředitel zkoušek pan Zdeněk Pilich pověřil mysliveckého hospodáře pana Romana Vaňka, aby organizačně zabezpečil se svými členy průběh zkoušek na poli a na vodní ploše.
Vítězem Memoriálu u malých plemen se stal jagteriér pana Burkerta a vítězem ohařů se stal německý krátkosrstý ohař CZABA z Radotínky předsedy spolku MS pana Mgr. Varkočka.
Ředitel zkoušek pan Zdeněk Pilich poděkoval jménem Okresního mysliveckého spolku v Nové Jičíně za vynikající přípravu a bezchybný průběh mimořádných zkoušek především panu Romanu Vaňkovi a jeho realizačnímu týmu, dále pak za skvělé prostředí, výtečnou kuchyni s obsluhou, kterou zajišťovaly paní Monika Vaňková, Markéta Kolesarová, Kateřina Denerová, Helena Tomíčková a Lucie Malinová. Za podporu a sponzorské dary poděkoval firmě Rybaspol, farmáři ing. Ličkovi, pekařství Ilík a v neposlední řadě Obecnímu úřadu Bravantice.


Rybáři informují

r1
r2
r3

Jak jsme již veřejnost informovali, bravantická nádrž je už majetkem rybářů, respektive Územního Moravskoslezského  svazu ČRS v Ostravě,  který ji zakoupil z fondu rozvoje revírů od Povodí Odry Ostrava. Znamená to významný zlom v životě naší místní organizace. Jsme rádi, že se tak stalo v době, kdy jsme si připomněli významné výročí – 20 let od založení organizace.
Ve své podstatě to však znamená, že sedmičlenný výbor MO a tříčlennou dozorčí komisi čeká ještě více náročné práce při zarybňování nádrže a jejím udržování v provozuschopném stavu. Máme k tomu však velkou „armádu“ našich členů, která se stále rozrůstá, takže nás bude brzy více než 350, včetně těch nejmenších. Naším nejbližším úkolem bude vytvořit na nádrži nejen dobré podmínky pro rybolov, ale také pro rekreaci lidí, kteří se zejména pohybují po nových přístupových cestách okolo ní, vedoucích až do Lhotky a dále... Poslední listopadový den se zástupci MO ČRS zúčastnili na „kraji“ hospodářských a ekonomických prověrek místních organizací ČRS, kde se mimo jiné dozvěděli také podmínky vydání první rybářské povolenky zdarma pro děti z rybářských kroužků. Při této příležitosti upozorňujeme rodiče v obci, že mohou své děti do kroužku ještě přihlásit, aby se jejich děti mohly stát rybáři už v roce 2016. Informace najdete na www.okoun.webnode.cz. Jde o iniciativu naší krajské rybářské organizace, která má snahu členskou základnu výrazně omladit, a k níž se přidaly už i některé další krajské organizace v ČR. 
V neposlední řadě chceme ještě všechny naše členy pozvat na  členskou schůzi, která se uskuteční v Kulturním domě už 9. ledna 2016 od 8 hodin, kdy začíná prezentace. Na této schůzi si členové mohou vyřídit své členské náležitosti a zakoupit členské známky a povolenky k rybolovu na příští rok. První prodej povolenek se bude konat ještě letos mezi svátky – termín najdete na webových stránkách. 

Nakonec bychom chtěli popřát všem rybářům a jejich rodinám hodně bohatých úlovků v roce 2016, ale hlavně zdraví a životní optimizmus. Petrův zdar!


Společenská rubrika:

jubilanti

Významné životní jubileum v lednu 2016 až březnu 2016 oslaví tito jubilanti:

DENER Tomáš 90 let
KANICH Štefan 80 let
ZERZOŇOVÁ Jarmila 80 let
RAJZLOVÁ Josefa 80 let
BALHARKOVÁ Vladimíra 70 let
ŠINDLER Vlastimil 70 let
KOZELSKÁ Miluše 60 let
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Opustili nás

PAVLIŠTÍK Zdeněk
KUDLA Jaroslav
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

pdf Bravantický Brumla 1/2016 (3.44 MB)

Vytisknout E-mail

Bravantický Brumla 1/2017

 

Slovo starosty:

Dámy a pánové, vážení občané Bravantic,

dovolte, abych Vám popřál do nového roku 2017 všechno jen to nejlepší, hodně zdraví a aby se každému z Vás splnilo to, co si přeje s příchodem nového roku. 

Opět i tento nadcházející rok bude ve znamení oprav budov i místních komunikací, jejímž majitelem je obec Bravantice. Se všemi podrobnostmi Vás blíže seznámím na veřejné schůzi v měsíci březnu. O přesném termínu konání schůze budete informováni obvyklým způsobem, tj. plakáty a hlášením v rozhlase.

Chtěl bych Vás krátce informovat o ordinaci MUDr. Fojtíkové, která
2. 1. 2017 své působení v obci Bravantice ukončuje
. Bylo dohodnuto, že ordinaci po MUDr. Fojtíkové převezme MUDr. Bočková a od 2. 1. 2017 bude pokračovat. Bohužel v měsíci listopadu 2016 MUDr. Bočková sdělila, že dostala nabídku v Klimkovicích a tedy že do Bravantic nenastoupí. 


Kontaktovali jsme dostupné lékaře v okolí, ale nenašel se nikdo, kdo by chtěl ordinaci MUDr. Fojtíkové převzít a do Bravantic nastoupit. 

I přes tento neúspěch se alespoň podařilo zajistit u MUDr. Bočkové, že část pacientů z Bravantic převezme. Jedná se cca o 150 pacientů, kteří ale musí jezdit do Klimkovic, protože lékařka ordinovat v Bravanticích nebude. Je vytvořen seznam zájemců, se kterým se MUDr. Bočková seznámí a zájemce převezme do své péče. 

Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš

Farnost Bravantice Vás srdečně zve na 
Pouť ke cti svatÉho Valentina
12. Února 2017 
mŠe sv. v 10 . 30 hod.
Hl. celebrant: P. Vojtěch JanŠta
Po mŠi sv. nÁsleduje společné setkÁnÌ
 a občerstvení poutníků v Kulturním domě.
DoprovodnÝ program zajiŠtěn.


Senior klub

Senior klub Bravantice vstupuje v roce 2017 do desáté sezony své existence a tak bychom si chtěli popřát hodně zdraví, úsměvů, energie do další činnosti a zároveň pozvat mezi nás nové zájemce. Přijďte, nebojte se nás, bude Vám s námi dobře. Velké díky panu Josefu Palíkovi, který vede kroniku Senior klubu. Je velice pěkná a vkusná. Každý rok zaznamenává a doplňuje fotografiemi.

Akce:
• 16. 10. 2016 jsme navštívili představení „PLES V 0PEŘE“ v divadle Jiřího Myrona v Ostravě.
• 9. 12. proběhlo v KD ukončení roku tzv. „VÁNOČNÍ VEČÍREK“ se skvělou večeří, zákuskem, tombolou a zábavou. Na takových setkáních se probere všechno.
• 24. 3. 2017 je naplánovaná výroční členská schůze SK, také zvaná „VÍTÁNÍ JARA“. Určitě bude zase dobře.

Senior klub přeje všem našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, lásky a setkávání jen s dobrými lidmi.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Zprávičky z naší školy a školičky

zpivanivystoupeniDSCN9515

Vážení občané a milí přátelé školy,

chtěli bychom Vám poděkovat za hojnou účast na našich Vánočních zpěvech v kostele sv. Valentýna, které pro Vás připravili žáci a děti z MŠ a ZŠ Bravantice. Zpěvem koled, shlédnutím vánoční hry, včetně hudebního vystoupení dechového kvarteta, jsme si přiblížili poselství Vánoc. 

Zároveň bychom chtěli popřát všem občanům úspěšný vstup do nového roku.

Naše škola má připraveno pro 2. pololetí školního roku 2016/2017 množství aktivit, které se týkají nejen výuky, ale především využití volnočasových aktivit pro děti a žáky.

Nové motto, které nás bude provázet zní: „ Učení, činnost, experimenty a zábava…“

V ZŠ opět od ledna budou probíhat odpolední aktivity pro žáky:
• kroužek – dopravní výchova
• kroužek – informatiky
• kroužek – anglického jazyka pro MD a SD
• kroužek – sportovní činnosti
• kroužek – lit.-dramatický
• kroužek – speciální nápravné péče
• kroužek – taneční ZUMBA

Leden 2017 
10. 1. – informativní schůzka s rodiči od 15.00 hod.
27. 1. – tradiční školní ples v KD Bravantice Zveme všechny příznivce na školní ples, výtěžek z akce je pro Vaše děti.
31. 1. – předání výpisu vysvědčení

Jiné aktivity:
příprava žáků na školní kolo v recitační soutěži, matematická soutěž Z5, čtenářské dílny v Knihovně v Bílovci, …testování žáků KALIBRO, PYTHAGORIÁDA …

Únor 2017
 3. 2. – pololetní prázdniny 
13. 2. – 17. 2. – jarní prázdniny 

Jiné aktivity: 
preventivní program – prevence nežádoucích jevů BUĎ OK nezisková organizace Renarkon, bádání ve škole – projektová dílna, okrsková soutěž v recitaci, příprava žáků na sportovní utkání ve vybíjené…

Březen 2017
18. 3. – Dětský maškarní ples pro obec v KD Bravantice 

Jiné aktivity:
dokončení čtenářských dílen v knihovně, projekt Čteme s radostí, příprava žáků na vítání jara – projektová enviromentální výchova ve škole a školce.

Upozornění pro zákonné zástupce:
Změnou školského zákona a jeho novelizací dochází ke změně zápisů do 1. ročníku ZŠ a MŠ:
Zápis do 1. ročníku ZŠ se uskuteční v období: duben 2017 v budově ZŠ (dříve únor).
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční v období: květen 2017 v budově MŠ.

Veškeré aktuální informace můžete shlédnout na našich webových stránkách: www.zsamsbravantice.webnode.cz (máme nový odkaz v sekci MŠ Bravantice /nový web školky/ jsou tam info a fotodokumentace).

Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice


Sokol

 Vážení spoluobčané, tímto bychom Vám chtěli popřát pevné zdraví v novém roce. Budeme rádi, pokud si najdete čas a přijdete nás povzbudit při našich sportovních aktivitách.

Od 8. 1. 2017 začínají tréninky v hale v Dolní Lhotě. 8. 1. 2017 začínají muži, potom každou lichou neděli, každou sudou neděli mají trénink žáci ve stejném čase. Odjezd od obecního úřadu v 14.30 hod. Jestli počasí dovolí, rádi bychom zorganizovali pochod kolem Bravantic, termín bychom upřesnili.

Výsledkové tabulky 2016/2017

Žáci okresní soutěž skupina B – podzim
  Družstvo Záp. V R P Skóre Body
1. Bravantice 7 6 1 0 47:14 19
2. Děrné 7 6 1 0 35:4 19
3. Spálov 7 3 2 2 34:23 11
4. Jeseník 7 3 0 4 21:15 9
5. Vražné 7 2 2 3 13:18 8
6. Jakubčovice n/O 6 1 1 4 11:27 4
7. Heřmanice 7 1 1 5  10:63 4
8. Kujavy 6 0 2 4 14:21 2
Muži III. třída – podzim
  Tým Z V VPP PPP P Skóre B +/-
1. Sokol Žilina 11 7 2 1 1 21:12 26 -11
2. TJ Trojanovice-Bystré 11 7 1 1 2 20:13 24 -6
3. FK Hodslavice 11 6 1 1 3 29:26 21 -15
4. Sokol Sedlnice 11 5 1 2 3 24:19 19 -4
5. FK Bartošovice 11 5 1 1 4 22:20 18 0
6. Sokol Bravantice 11 4 2 1 4 20:18 17 (-1)
7. TJ Petřvald B 11 4 1 2 4 18:15 16 -1
8. FK Bílov 11 1 5 2 3 22:23 15 (-3)
9. Sokol Zbyslavice 11 3 1 3 4 28:28 14 (-4)
10. Primus Příbor 11 4 1 0 6 22:31 14 (-1)
11. Spartak Lubina 11 3 0 2 6 13:17 11 (-16)
12. Sokol Hostašovice 11 1 0 0 10 12:29 3 (-12)

Hasiči informují

V prosinci se konala v klubovně hasičské zbrojnice Výroční valná hromada, kde se shrnula celoroční práce našeho sboru. Součástí bylo mimo jiné ocenění 26 členů našeho sboru medailemi Za věrnost, která se uděluje členům za dlouholetou aktivní činnost ve sboru.

 V novém roce kroužek mladých hasičů začne od 4. ledna každou středu od 16.00 – 18.00 hodin v tělocvičně místní školy. Tam také mohou přijít i noví zájemci, kteří se naučí základní hasičské dovednosti, budou jezdit na požární soutěže v rámci pohárové ligy mladých hasičů Florianek Cup. V minulém roce si z této celoroční soutěže přivezli všichni zasloužená ocenění.

Připomínáme, že náš sbor se přihlásil do programu Recyklujte s hasiči, a proto provádíme sběr elektrospotřebičů v obci a také provádíme sběr PET láhví. Prosíme proto občany, aby své nefunkční televize, pračky, ledničky a jiné elektrospotřebiče, nebo PET láhve přivezli nejlépe po telefonické domluvě do hasičárny. Bližší informace na tel. 739 420 198, 604 149 323, na našich webových stránkách nebo na vývěsní hasičské tabuli před obecním úřadem. Výtěžek z tohoto programu bude použit pro naše mladé hasiče.

3. a 4. března od 20.00 hod. Vás všechny zveme do místního kulturního domu na každoroční Pochování Basy. Pohoštění, hudba a zábava je zajištěna. Lístky budou 14 dní před akcí v předprodeji u paní Buršové. Těšíme se na Vás.

Naše web.stránky:
bravantice.ikpo.cz/sdh
sdhbravantice.webnode.cz


MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA

Příroda a myslivost
Mezi nejvýznamnější úkoly myslivosti se řadí zejména péče o společné životní prostředí, do kterého patří také naše volně žijící zvěř. Trvalá krajinná zeleň má nezastupitelnou roli při jeho utváření.
Uplynulo deset let od doby, kdy jsme s panem starostou obce I. Kočíšem zahájili řízení o využití bývalé pískovny v prostoru zvaném Cihelna, který byl zavezen zeminou při výstavbě dálnice D1. Po usilovných jednáních s Řed. silnic a dálnic, Pozemkovým úřadem, Pozemkovým fondem a Lesy ČR, bylo dosaženo dohody. Se společností Lesy, sady a zahrady Ostrava jsme zpracovali projekt, který zahrnoval vytvoření dočasného a trvalého remízu v této lokalitě. Pozemek byl oplocen, dočasný remíz byl oset směskou a v trvalém remízu bylo započato s výsadbou plodonosných dřevin a keřů. Po deseti letech usilovné péče o výsadbu, další dosadbu, vyžínání a ošetřování byl vytvořen remíz, který přináší zásadní obrat v této části krajiny. Podstatně se zlepšila potravní nabídka pro zvěř, bylo ovlivněno místní mikroklima a tím zlepšení úkrytových možností zvěře před nepřízní počasí, došlo ke zlepšení krytových příležitostí před šelmami, dravci a lidmi, ke zlepšení klidových a orientačních možností a tím i hnízdících příležitostí. Byl vytvořen obraz domova, který poutá zvěř k místu narození a tím i zabraňuje k migračním snahám.
Bylo zde vytvořeno biocentrum význačné hodnoty, které již dnes přináší kýžené výsledky v reprodukci drobné užitkové zvěře. V příštím příspěvku se zmíním o dalších úpravách v naší krajině.
Členové našeho spolku přejí všem občanům do příštího roku vše dobré a láska k přírodě a její ochraně ať nalezne odezvu i ve vašich srdcích.

Zdeněk Pilich

 


Skauti

tri kralove

Tříkrálová sbírka

Blížící se svátek Tří králů je v naší zemi již tradičně spjat s Tříkrálovou sbírkou, do které se zapojíme i my v Bravanticích. V pátek 6. ledna se vydáme se skauty koledovat na práh vašich domů, abychom vám přinesli poselství o narození Božího syna a popřáli šťastný nový rok, přinesli drobný dáreček a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.

 Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.

Nový rok plný nezapomenutelných chvil přejí skauti z Bravantic.


Rybáři

Listopadový republikový sněm Českého rybářského svazu vyzvedl nutnost věnovat se nadále vytváření hospodářských, ekonomických a organizačních podmínek pro zachování územního a celosvazového rybolovu. To platí i o všech šedesáti místních organizacích moravskoslezského územního svazu ČRS, včetně naší organizace v Bravanticích, která plně tyto záměry podporuje.

MO ČRS Bravantice, zapsaný spolek, se stará už 21. rok o krajem nám svěřenou nádrž, kterou od roku 2016 vlastní náš moravskoslezský územní svaz. Hospodaříme nově tedy ve vlastním revíru a je na nás, aby byl atraktivní pro všechny rybáře zarybněním, čistotou prostředí i pohodou při rybolovu. 

Jak se nám to dařilo v minulém roce, to budeme hodnotit na členské schůzi, která se uskuteční v kulturním domě v Bravanticích v sobotu 14. ledna 2017 od 9. hodin. Součástí schůze bude prodej členských známek a rybářských povolenek na rok 2017 i poslední příležitost pro všechny naše členy odevzdat záznamy o úlovcích za uplynulý rok.  

Pro úplnost uvádíme ještě další termíny pro prodej: budou to soboty 28. ledna, 11. a 25. února, 25. března a 29. dubna, kdy je zároveň poslední termín pro zaplacení členství.

Na výborové schůzi MO ČRS jsme potvrdili také termíny dvou rybářských závodů, které se uskuteční letos v sobotu 13. května a noční – dvoudenní závody 25. a 26. srpna 2017.

V neposlední řadě upozorňujeme rodiče, kteří chtějí mít doma rybáře z řad svých dětí, aby se informovali o schůzkách na www.okoun.webnode.cz. Opět platí, že děti od 6 do 15 let mohou získat krajskou mimo pstruhovou povolenku na rok 2017 zdarma!

S5031688S5031687

 


Společenská rubrika

Jubilanti - významné životní jubileum oslaví: 

 • DULOVCOVÁ Helena 75 let
 • MACÁKOVÁ Zuzana 70 let
 • TOMÁŠKOVÁ Helena 70 let
 • BÁLÍK Milan 65 let
 • KISSOVÁ Libuše 65 let
 • MIČULKOVÁ Věra 65 let
 • JANUROVÁ Eva 60 let
 • HOŇKOVÁ Jiřina 60 let
 • VOJTKOVÁ Věra 60 let

   

Narodili se nám
 • ROZPRYMOVÁ Terezie
Opustil nás
 • MUCHOVÁ Jiřina
 • STARÝ Jaromír

  Věnujme tichou vzpomínku.

Všem jubilantům i novým
občánkům přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky a rodinné pohody.


pdf Bravanticky Brumla 1/2017 (3.85 MB)

Vytisknout E-mail

Bravantický Brumla 2/2015

Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vás informovat o dění v naší obci. Všechny informace budou na nových web stránkách obce na adrese www.bravantice.cz . Pokud budeme vydávat tento čtvrtletník v tištěné podobě, museli bychom splnit administrativní nařízení, mimo jiné posílat a žádat na několika ministerstvech.
Chtěli bychom tedy prověřit, jak velký by byl zájem vydávat tyto informace v tištěné podobě. Když by bylo zájemců málo, tak tištěnou podobu můžeme na požádání vytisknout na obecním úřadě. Ovšem kdyby byl velký zájem, pokusíme se vše oficiálně vyřídit. Kdo by měl o tištěnou verzi zájem, požádá si osobně nebo telefonicky na obecním úřadě, nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Příspěvek starosty:

Vážení spoluobčané,
navazuji na svůj článek z předcházejícího vydání, týkající se výstavby chodníku a informuji vás o právě probíhajícím podepisování smluv s názvem „Smlouva o právu provést stavbu". Není to nikterak složitá smlouva. Jedná se o to, že bude provedena stavba chodníku, v zeleném pásu před vašimi ploty. Geodeticky se zaměří skutečný zákres chodníku. Z tohoto zákresu se bude vycházet při výpočtu zastavěných čtverečních metrů na jednotlivých parcelách, které by obec vykoupila, v případě zájmu majitele. Obec nemá žádný zájem vás poškodit. Jedná se jen o prostor mezi krajnicí vozovky a vaším plotem. Někde tento prostor není, proto tam chodník nebude umístěn. To znamená, že ne všichni občané bydlící podél hlavní komunikace, budou osloveni a vyzvání k podepsání smlouvy. Ve smlouvě je vždy uvedena konkrétní parcela, které se to týká. Dle katastrální mapy je parcela vyznačena až ke krajnici vozovky a je vaším majetkem. Ve smlouvách je uvedená parcela, které se to týká s celkovou výměrou m2.Z této parcely však může být použito jen „pár“ čtverečních metrů, přestože celkový výměra dané parcely je třeba 200m2. Katastrální mapa neřeší stavbu plotu, který tam stojí po celá desetiletí. K chodníkům už jen malou připomínku, a to, že bude plně na vás, zda část této parcely prodáte či ne. Pokud bude parcela obce, automaticky se o úklid postará obec, pokud ne, bude úklid na vás. Jednání o stavbě chodníku jsou velmi složitá, dotčené organizace jako RWE, SmVaK, Silnice si kladou podmínky, se kterými se musíme vyrovnat a zapracovat do projektové dokumentace. Věřím, že podepisování smluv proběhne bez výrazných problémů a komplikací.Dále bych vás upozornil, že dnem 31.03.2015 končí týdenní vývoz komunálního odpadu (popelnice). Od 01.04.2015 bude prováděn vývoz jednou za 14 dnů, vždy ve středu a v sudý týden. V měsíci dubnu dne 28.4. 2015 v době od 08.00 hod do 16.00 hod u bývalé samoobsluhy Kočí je zajištěn vývoz velkoobjemových kontejnerů. Dne 2.4.2015 v době od 08.00 hod do 12.00 hod. bude přerušená dodávka pitné vody v celé obci, žádáme občany aby se v rámci možnosti na uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou. Rozhodli jsme, že se na poškozené stromy, ohrožující život a majetek, polámané větry u obecních stromů vytvoří pořadník a bude možné si strom odkoupit na topení. Zájemci se mohou zapsat do pořadníku na obecním úřadě. V letošním roce v měsíci dubnu uplyne již 70 let, kdy byla obec Bravantice osvobozena Rudou armádou. K tomuto výročí pořádá Obecní úřad Bravantice oslavu v parku před Památníkem Rudoarmějců. Sraz občanů bude ve čtvrtek 30.4.2015 v 16.00 hod. u Památníku Rudoarmějců,kde dojde k položení pietního věnce  k uctění památky padlých Rudoarmějců za hudebního doprovodu ROZMARÝNKY. Bude následovat vystoupení dětí ze ZŠ. Po vystoupení dětí přednese krátký projev starosta obce. Po ukončení slavnostního ceremoniálu jsou všichni srdečně zváni do areálu Hasičárny, kde bude připraveno občerstvení pro děti i dospělé.

Ivo  Kočíš  starosta obce

Školní družina při ZŠ Bravantice

Školní družina ve své práci vychází z celoročního plánu činností ,který svým obsahem navazuje na výchovně-vzdělávací plán školy.Mimoškolní činnost je realizována formou her a činností vyplňujících prostor mezi vyučováním a výchovou a vzděláváním v rodinném prostředí dětí.Vzhledem k současným tendencím pracovat ve školním prostředí s nejrůznějšími technologiemi,školní družina naopak vnáší do svých činností zejména upevňování vztahu k přírodě,zdokonalování fyzické a sportovní kondice,rukodělné a estetické činnosti a dále kolektivní sociální dovednosti a komunikační dovednosti.Svůj plán doplňuje také o návrhy a nápady dětí,které tak přispívají k individuálnímu prosazení se jednotlivce ve skupině,k rozvoji komunikačních a organizačních schopností a posiluje tímto sebevědomí dětí a učí je praktickými zkušenostmi práci v kolektivu a pro kolektiv.Zážitkovou a praktickou formu hry a učení považujeme za nejefektivnější formu práce přispívající k všestrannému rozvoji dětí.Současný dvouměsíční plán je orientován na tato témata:

Březen : Pozorování probouzející se přírody

 • Tradice Velikonoc (ve spolupráci se školou- výroba jarní výzdoby,vynášení Moreny,příprava tradičního pokrmu našich předků v období půstu,zdobení kraslic )
 • Beseda s myslivci (aktuální činnost mysliveckého spolku,stavy zvěře v honitbě)
 • Četba z knih (seznámení s různými žánry,posílení čtenářských dovedností dětí,prezentace knihy,kterou čtu doma)
 • Celoroční hra MobiTREK - Středově
 • Recyklohraní –týden sběru drobných vyřazených elektrospotřebičů
 • Realizace projektu školy se žáky 1.-3.roč.- O pohár hejtmana města Ostravy (sportovní dovednosti v tělocvičně školy)
Duben: Pokusy s rostlinami (osázení truhlíku bylinkami-výchova ke zdravému živ.stylu)
 • Oslava Velikonoc ( ve spolupráci se školou-barevný týden)
 • Dopravní výchova (chodec a cyklista)
 • Den Země – aktivity ke zlepšení našeho okolí,nápady na zlepšení životního prostředí v naší obci,diskuse na téma třídění odpadu v naší obci)
 • Celoroční hra MobiTREK
 • Co nám dává příroda – vaření čajů ze sedmikrásek,mladých kopřiv,květu podbělu a petrklíčů
 • Sběr baterií v rámci projektu Recyklohraní
 • Zahájení přípravy na lehkoatletické disciplíny (běh,hod,skok do dálky-v závěru měsíce)
Zapsala : M.Konečná, vychovatelka ŠD

Mimoškolní činnost, zájmové útvary a kroužky realizované na ZŠ:

má dlouholetou tradici, veškeré aktivity jsou realizovány z řad pedagogů a ochotných lidiček z jednotlivých spolků ve vesnici.
Den Název Vedoucí Určeno pro učebna
pondělí Dopravní kroužek-nepovinný předmět S.Tulisová 4.a5.ročník
pondělí Rybářský kroužek p. Opluštil Žáci od 1.do 5.ročníku
středa Lit.-dramatický kroužek I.Nováková Žáci od 1. do 5. ročníku
pondělí Hra na flétny J.Král zájemci Učebna ZŠ
středa Hra na flétny J.Král zájemci Učebna ZŠ
středa Hasičský kroužek p. Šprla, p.Slavík zájemci Tělocvična,Hasičárna
čtvrtek Informatika P.Podpinková 3. až 4. ročník Učebna PC
čtvrtek VPU I.Nováková Určení žáci Učebna ZŠ
čtvrtek Kroužek AJ – přípravka A.Baďurová 1.a2.ročník Učebna,tělocvična
čtvrtek Jóga pro dospělé E.Býmová zájemci Tělocvična
čtvrtek Zumba pro dospělé Janča Gojová zájemci Tělocvična
pátek Zumba pro děti M.Juchelková Žáci od 1. do 5. ročníku Tělocvična
čtvrtek fotbal J.Mordáč zájemci Tělocvična,KD,hřiště
Aktivity školy: únor- duben 2015
 • 3.2. zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – zapsáno 12 nových žáků
 • 11.2. a 12.2. – II.blok preventivního programu Prevence nežádoucích jevů
 • 21.2. se uskutečnil ve spolupráci s bravantickými Zumbistkami Maškarní ples pro děti
 • 25.2. se naši žáci zúčastnili okrskového kola v recitační soutěži v Bílovci
 • 26.2. se v tělocvičně uskutečnilo dopoledne první kolo sportovní soutěže O hejtmanův pohár
 • 5.3. v rámci ŠSK žáci budou soutěžit ve Vybíjené v ZŠ Sjednocení ve Studénce
 • 6.3. MIKROSVĚT – projekt Popularizace přírodních věd na škole
 • 21.3. taneční soutěž malých Zumbistek v Ostravě
 • 25.3. pojedeme do Žerotínského zámku v Novém Jičíně na projekt Velikonoce na zámku
 • 25.3. Žáci ZŠ a děti z MŠ budou vynášet MORENU a přivítáme jaro
 • 1.4. Divadelní představení POPELKA v OPAVĚ
 • 22.4. projektový den DEN ZEMÉ
 • 29.4. Školní kolo v dopravní soutěži
 • 30.4. uctění památky – vycházka k pomníku

Připravujeme na další období :
 • Dopravní výchova na dopravním hřišti v Odrách
 • Soutěž žáků v anglickém jazyce ve Studénce
 • Matematické soutěže Klokan, Cvrček
 • Projekt Čarodějnická a kouzelnická škola – pokusy a jiné zvláštnosti a vylomeniny
 • Oslava Dne matek – jarní slavnost pro maminky a babičky
 • Příprava na soutěž ve fotbale Mc Donald Cup
 • Projektový den Dravci a ptáci na našem území
 • Smaženice ve škole aneb Na sv. duch do vody buch
 • III. blok preventivního programu FAUST
 • Altletické závody
 • Den obce

Informace od Sokolu Bravantice

Sokol Bravantice zve všechny kluky, chlapce a chlapy na pletení pomlázek z osmi prutů, které se uskuteční na hřišti 5.4. od 13,30 hod. Pruty si přineste sebou ( min. osm :o).
4.4. se hraje první zápas jarní části soutěže- viz přiložený rozpis na jaro 2015
Od 2.4. budou mít žáci každé úterý a čtvrtek tréninky na místním hřišti:
16.00 – mladší žáci tj. od 6 do 10 let
16.30 – starší žáci tj.od 10 do 15 let
17.00 - muži

Žáci

1 Bravantice Trojanovice - Bystré 4.4. 13:30 Sobota
2 Tísek Bravantice 12.4. 13:00 Neděle
3 Bravantice Kunín 18.4. 14:00 Sobota
4 Trojanovice - Bystré Bravantice 25.4. 10:00 Sobota
5 Bravantice Tísek 2.5. 14:30 Sobota
6 Kunín Bravantice 9.5. 14:15 Sobota
7 Bravantice Pustějov 13.5. 17:00 Středa
8 Štramberk Bravantice 16.5. 14:45 Sobota
9 Bravantice Fulnek 23.5. 15:00 Sobota
10 Bravantice Štramberk 27.5. 17:00 Středa
11 Pustějov Bravantice 6.6. 15:00 Sobota
12 Fulnek Bravantice 20.6. 10:00 Sobota
Muži
1 Bravantice Zbyslavice 4.4. 15:30 Sobota
2 Ženklava Bravantice 12.4. 15:30 Neděle
3 Bravantice Vražné 18.4. 16:00 Sobota
4 Hladké Životice Bravantice 26.4. 16:00 Neděle
5 Bravantice Petřvald n. Moravě "B" 2.5. 16:30 Sobota
6 Žilina Bravantice 10.5. 10:15 Neděle
7 Bravantice Skotnice "B" 16.5. 17:00 Sobota
8 Lubina Bravantice 23.5. 16:00 Sobota
9 Hostašovice Bravantice 30.5 17:00 Sobota
10 Bravantice Trojanovice - Bystré 6.6. 17:00 Sobota
11 Rybí Bravantice 14.6. 17:00 Neděle

Sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích

oslaví letos 70 let vzniku.

„Sbor dobrovolných hasičů pracoval v Bravanticích již od července roku 1945, i když tehdy ještě ne jako organizovaný spolek. Byly to počátky – a těžké počátky. Vždyť před několika týdny skončila válka, všude samé sutiny, opuštěná hospodářství.“…. to byl úryvek z naší kroniky psané p. Aloisem Ryndou, místním kronikářem, o začátcích našeho sboru. Více těchto zajímavých příběhů a událostí z historie bychom Vám chtěli připravit a ukázat při oslavách, které připravujeme. 27. a 28. února jsme pořádali Pochování Basy, kde mohli občané vidět ukázku televizních šotů s pochováním Basy a konečné vystoupení americké hudební skupiny, a to vše v našem podání. Proto Všem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání v příštím roce. V měsíci dubnu 18.4.2015 budeme sbírat kovový odpad po vsi. Jako vždy nechte kovový odpad před branou. Kdo bude chtít, tomu šrot na požádání odneseme. 1. května dopoledne proběhne Recesní prvomájový průvod přes obec v dobových krojích, kde si mladší i starší občané mohou při pohledu na nás zavzpomínat. 30. května proběhne v obci veselý průvod, který Vás odpoledne pozve do areálu hasičské zbrojnice na Kácení máje a večerní disko karneval. Dále informujeme, že kroužek mladých hasičů se koná každou středu od 16°° do 18°° hodin v tělocvičně naší školy, kde se učí základy uzlování,  topografie, první pomoci a požární ochrany. Od dubna se přemístí do areálu hasičárny, kde budou cvičit požární útok, štafetu dvojic, střelbu ze vzduchovky, překonání překážky po vodorovném laně a přípravu na soutěž hry Plamen.
Kontaktní osoba: Rudolf Němec, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sdhbravantice.webnode.cz


Informace od myslivců Bravantice

Myslivecký spolek Sezina . Rok 2015 je u myslivecké organizace rokem volebním, jak u Českomoravské myslivecké jednoty, tak i u pobočky spolků (okresních a místních). Výroční schůze mysliveckého spolku Sezina Bravantice dne 14.února zvolila na pětileté období pětičlenný výbor a tříčlennou revizní komisi. Výkon práva myslivosti zajišťuje v honitbě 15 členů, z toho je jen osm z místa bydliště. Naskýtá se možnost pro rozšíření o zájemce z místa. Výroční schůze se zúčastnil í starosta obce Ivo Kočíš. Veškerá činnost byla úspěšná. Nové úkoly a změny, které nás čekají v oblasti novely zákona o myslivosti a novela zbraních a střelivu, vzbuzují oprávněnou obavu, že budou výrazně v neprospěch dalšího rozvoje myslivosti.V dnešním příspěvku se nebudeme zabývat myslivostí, ale informacím o přístupu členů spolku k potřebám a zkrášlení obce. Pracovní nasazení členů se v minulých obdobích soustředilo do těchto veřejně prospěšných akcí: U barokního zámku jsme obnovili výsadbou zámeckou kaštanovou alej. Před kolaudací bytového domu jsme provedli úklid celého prostranství. Velké úsilí jsme vynaložili při odstranění vzrostlých dřevin v parku Rudoarmějců. Zajistili jsme likvidaci obrovské, černé skládky, která hyzdila tak zvanou Fibichovou cestu u Kněžského mostu. Na den obce zajišťujeme každoročně soutěže ve střelbě a výtečné gulášové zvěřinové občerstvení. Provádíme údržbu budovy klubovny a poskytujeme občanům možnost využití tohoto objektu. Vyvolali jsme jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky k zachránění význačných krajinných prvků, které krášlí naši krajinu. Jedná se o stromy, které svou mohutností, stářím dominují v naší krajině. Jde o 2 jasany ztepilé na březích potoka Jamník, 5 dubů letních a 2 javory ztepilé v lese Obora. Je možno je vyhlásit jako památné stromy. I v dalším období jsme ochotni se podílet na rozvoji obce Bravantice.

Z. Pilich


Informace od Bravantických farníků

Vážení občané, dovolte mi říct pár slov k blížícím se Velikonočním svátkům, které budeme různým způsobem prožívat v našich rodinách.Pro křesťany jsou tyto dny největšími a nejdůležitějšími. Mohli bychom je nazvat "catarzis" očištění, znovuzrození v Duchu svatém skrze oběť Krista - jeho utrpení, smrt i Zmrtvýchvstání.Přeji Vám, abyste pocítili Jeho pokoj, který vnáší do života každého člověka skrze svou přítomnost, lásku i odpuštění. Kéž tyto svátky, jejichž tradičním symbolem je vejce - znamení nového života - probudí ve Vás naději, optimismus i pocit mezilidské jednoty.P. Th.Lic. Pawel Kukiola

Pořad bohoslužeb o Velikonocích:

 • 2. 4. Zelený čtvrtek v 15 h,
 • 3. 4. Velký pátek v 15 h,
 • 5. 4. Neděle Velikonoční v 8 h,
 • 6. 4. Pondělí Velikonoční v 9 h

Seniorklub-Bravantice

Senioři z Bravantic jsou aktivní složkou a rádi by informovali občany Bravantic o své činnosti. Seniorklub-Bravantice patří k nejmladším organizacím, ale věkově nejstarším. Klub vznikl 10.4.2008 , do té doby nikdy takový spolek v obci nebyl. V současnosti má spolek 48 členů. V průběhu roku pořádá zájezdy do divadla v Ostravě, ale i poznávací zájezdy, přednášky, setkání při příležitostech, například - vítání jara, vaječiny, ukončení roku. Letos v lednu už se povedlo zrealizovat návštěvu divadla a přednášku o Nepálu s Mudr.Fojtíkem.

Dále seniorklub pořádá:

 • 27.3. bude členská schůze spolu s vítáním jara.
 • 5.5. zájezd do Kroměříže na výstavu Floria
 • 23.5. vaječina pro veřejnost

Seniorklub nemá webové stránky, ale zájemci se mohou přihlásit na t.728 096 387 u paní Pospíchalové


Informace od rybářů

Bravantice Rybářská sezóna začíná
Členskou schůzí, která se uskutečnila 11. ledna 2015, vstoupili rybáři z místní organizace ČRS Bravantice do nové sezóny. V úvodu je třeba poznamenat, že ve větším počtu, neboť je nás už registrováno téměř 350 členů. Ti si nyní pořizují povolenky k rybolovu na krajské i celostátní revíry pstruhové a mimopstruhové a doufají, že letos konečně dosáhnou rekordních úlovků. Naše organizace se proto snaží připravit svěřený revír – BRAVANTICE 1A tak, abychom jim mohli třeba i my toto přání splnit. Revír je dobře zarybněn. Dalších asi 200 kilogramů velkých kaprů vypustíme do vody koncem dubna, abychom byli připraveni na největší akci prvního pololetí a to další ročník jarních rybářských závodů.
JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  v lovu ryb udicí se uskuteční v sobotu 10. května 2015 od 6 hodin.  Na závody se mohou zájemci přihlásit již nyní na www.okoun.webnode.cz , kde najdou i další potřebné informace o činnosti organizace.  Na konec května připravujeme rybářské odpoledne i pro naši rybářskou mládež. O termínu budeme informovat na webových stránkách....
V souladu s novelizací Občanského zákoníku, a tím i zánikem názvu organizace „občanské sdružení“ koncem roku 2014, dochází ke změně názvu našehorybářského svazu na nový: Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace Bravantice. Proto naše další činnost se bude řídit novými, na celostátním sněmu přijatými stanovami.  Sněm mimo jiné schválil i další podstatnou změnu – možnost uhradit členskou známku místo do konce února do konce dubna běžného roku.
V závěru ještě upozorňujeme všechny rybáře, že prodej členských známek a povolenek na rok 2015 se uskuteční poslední soboty v březnu a dubnu od 16 hodin v klubovně MO ČRS. Předseda ČRS: Jiří Oplušil


Společenská rubrika:

Dne 27.6.2015 v době od 13.00 hod se bude konat na hřišti TJ SOKOL Bravantice tradiční DEN OBCE BRAVANTICE na který jsou všichni srdečně zvání.

Obecní úřad Bravantice pořádá dne 25.4.2015 v době od 10.00 hod Vítání nově narozených občánků:

Jedná se o:

 • Nela Pyszková
 • Bára Šamajová
 • Ondra Sedlář
 • Jakub Machů

Opustili nás:

 • Freislerová Alena
 • Zamazalová Marie
 • Bulušek Antonín
 • Horsinková Anna
 • Horsinka Ladislav
 • Hutníková Marta

Významné životní jubileum v měsíci lednu až červnu 2015 oslavili a oslaví tito jubilanti:

 • Honusová Eva 60 let
 • Pavlištíková Eva 60 let
 • Vojtek Karol 60 let
 • Kučera Josef 70 let
 • Tomášek Bartoloměj 70 let
 • Sedláčková Libuše 70 let
 • Žůrek Vilém 80 let
 • Dvořáčková Jozefína 90 let

Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,lásky a rodinné pohody. Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku

Vytisknout E-mail

Bravantický Brumla 2/2016

Slovo starosty:

Dámy a pánové, vážení občané obce Bravantice.

Úspěšně jsme zvládli první čtvrtletí. Pro rok 2016 byl sestaven rozpočet, se kterým jste byli seznámeni na veřejné schůzi dne 22. 3. 2016. Společně s tímto rozpočtem jste byli informováni o hlavních akcích, které v letošním roce proběhnou. 
Největším problémem se stává chodník, který jsme chtěli vybudovat přes obec. První nepříjemnou zprávou je, že na tuto stavbu nezískáme dotace, protože chodník nebude postaven v jednom kuse. Další nepříjemná zpráva je ta, že po digitálním zaměření jednotlivých parcel vyšlo najevo, že některé travnaté pásy kolem hlavní silnice patří Úřadu pro zastupování státu ČR. Jsou i taková místa, kde není možné dodržet šíři chodníku. Přesto se pokusíme alespoň části, kde bude možné chodníky vybudovat, dotáhnout do stavebního povolení. Rozhodně Vás budu průběžně informovat. Stavba by probíhala na etapy a neodvažuji se odhadnout, jak dlouho to bude trvat, protože se bude stavět z obecních peněz. Od občanů jsou i takové ohlasy, že chodníky nemáme stavět a za ušetřené obecní peníze vybudovat nebo opravit něco jiného.   
Nyní dovolte, abych Vás co nejsrdečněji  pozval na tradiční slavnost  „DEN OBCE  BRAVANTICE, která se bude konat dne 25. 6. 2016 od 13.00 hod. v prostorách hřiště TJ Sokol Bravantice.    Další důležité informace:   
Dne 8. 4. 2016 v době od 07.00 hod. do 14.00 hod. bude v celé obci vypnut elektrický proud. V důsledku vypnutého el. proudu nepoteče voda na horním konci, zejména v RD, které jsou napojené na ATS. Doporučujeme u těchto RD se předzásobit vodou.
Dne 14. 4. 2016  v době od 08.00 hod. do 16.00 hod. bude proveden vývoz velkoobjemových kontejnerů ze stanoviště od bývalé prodejny Jednota u Kočích.
Dne 23. 4. 2016  v dopoledních hodinách budou provádět hasiči sběr starého železa. Nepotřený materiál můžete naskládat před vrata, hasiči jej odvezou.
Od 4. 4. 2016 se budou popelnice a kontejnery vyvážet co 14 dnů. V dubnu bude první vývoz dne 6. 4. 2016 a pak pravidelně co 14 dnů.

Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš

Senior klub

stara materska skolaLetošním rokem začínáme již devátý rok naší činnosti.
17. 1. 2016 jsme navštívili muzikál v divadle J. Myrona v Ostravě.
1. 4. v 16.00 hod. se uskuteční v kulturním domě členská schůze a zveme všechny zájemce, ať přijdou mezi nás.
21. 5. od 14.00 hod. Vás srdečně
zveme na tradiční vaječinu, která se bude konat v prostorách hasičárny.
Nabízíme: vaječinu, grilovaná kuřecí stehna, klobásy a domácí buchty z plechu. Moc se těšíme na Vaši účast.
V červnu bude zorganizován zájezd na zámek Hradec nad Moravicí a arboretum Nový Dvůr. Volná místa budou nabídnuta zájemcům i mimo klub.
Bližší informace budou později u p. Pospíchalové na tel. 728 096 87.

 

Zprávičky z naší školy a školičky

Jarní zprávy z MŠ a ZŠ Bravantice 
Rozloučili jsme se se zimou vynesením Moreny a přivítali jsme jaro. Je to jedno z nejkrásnějších ročních období, které nás bude provázet do konce školního roku. Ve škole se budeme věnovat aktivitám, které se budou týkat ekologických projektů – oslavíme Den Země a zúčastníme se projektu Bělský les a Indiáni, které pro naše žáky uspořádá ekologická organizace Rozchodník.
Nesmíme zapomenout na podporu čtenářské gramotnosti. Naši žáci se zúčastní projektu ve spolupráci s knihovnou v Bílovci. 1x měsíčně navštíví žáci čtenářské dílny a vyvrcholením této činnosti bude „pasování“ žáků na čtenáře.
V jarním období nás čekají také sportovní aktivity – žáci se zúčastní Mc Donald´s Cupu: fotbalových utkání mezi školami. A ke konci školního roku proběhne atletická soutěž v Olympiádě malotřídních škol.
Tématický projekt „Škola plná kouzel a pokusů“ seznámí žáky zábavnou formou  s různými pokusy, které připraví pro naše žáky kouzelnice.
Vybraní žáci se zúčastní soutěže Have Fun With English, kterou pořádá ZŠ Butovická Studénka. Účastníci budou plnit úkoly v anglickém jazyce.
Jarní období láká téměř všechny žáky k jízdě na kole, a proto je třeba upevňovat jízdní dovednosti. Opětovně navštívíme výuku na dopravním hřišti v Odrách. Zde si žáci upevní znalosti z dopravních předpisů a jízdou zručnosti si vyzkouší jízdní dovednosti. 
Nezapomínáme také na naše maminky a babičky, pro které připravujeme v květnových dnech oslavu DNE MATEK ve škole i v MŠ.
Děti z MŠ spolu s žáky 1. ročníku pokračují v projektu „Z pohádky do pohádky“, ve kterém se seznamují s klasickými pohádkami plněním zábavných úkolů. Naši předškoláci navštíví své kamarády na Jarní slavnosti ve škole a prvňáci předvedou svým budoucím spolužákům, jak se naučili číst, psát a počítat. Školku čekají divadelní představení Otvírání studánek a Malá Mina zmlsaná. Otevřením ekologické zahrady budou děti trávit volný čas plněním ekologických aktivit v rámci environmentální výchovy. 
Ukončení školního roku proběhne v areálu MŠ a rozloučíme se také s předškoláky.
Školní rok ukončíme společným vystoupením dětí z MŠ a ZŠ na Dni obce.

Sokol

Tímto Vás zveme do areálu Sokolu Bravantice na mistrovská utkání žáků a mužů.
Rozpis utkání je níže, občerstvení je zajištěno.

ROZPIS ŽÁCI – JARO 2016

1 Spálov BRAVANTICE 10. 4. 12:30 NEDĚLE
2 BRAVANTICE Děrné 16. 4. 14:00 SOBOTA
3 Kujavy BRAVANTICE 23. 4. 14:00 SOBOTA
4 BRAVANTICE Jakubčovice 30. 4. 14:30 SOBOTA
5 Jistebník BRAVANTICE 8. 5. 10:00 NEDĚLE
6 Velké Albrechtice BRAVANTICE 14. 5. 14:30 SOBOTA
7 BRAVANTICE Jeseník n. O. 21. 5. 15:00 SOBOTA
8 Tísek BRAVANTICE 29. 5. 14:30 NEDĚLE
9 BRAVANTICE Vražné 4. 6. 15:00 SOBOTA

ROZPIS MUŽI – JARO 2016

1 BRAVANTICE Sedlnice 2. 4. 15:30 SOBOTA
2 Skotnice „B“ BRAVANTICE 10. 4. 15:30 NEDĚLE
3 BRAVANTICE Trojanovice-Bystré 16. 4. 16:00 SOBOTA
4 Lubina BRAVANTICE 23. 4. 16:00 SOBOTA
5 BRAVANTICE Žilina 30. 4. 16:30 SOBOTA
6 VOLNO 8. 5.    
7 BRAVANTICE Zbyslavice 14. 5. 17:00 SOBOTA
8 Petřvald n. M. „B“ BRAVANTICE 21. 5. 17:00 SOBOTA
9 Stachovice BRAVANTICE 28. 5. 17:00 SOBOTA
10 BRAVANTICE Hostašovice 4. 6. 17:00 SOBOTA
11 Tísek BRAVANTICE 12. 6. 17:00 NEDĚLE

Tréninky
fotbalistkaTrenéři Sokolu Bravantice zvou všechny kluky a holky do 15 let na tréninky, které budou každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin, do cca 18 hodin. 
Muži trénují stejné dny od 18. hodin.
Trénovat venku budeme od 5. 4., pokud to počasí dovolí.

 

Hasiči informují

srotDne 23. dubna od 7.00–11.00 hodin proběhne po obci sběr kovového odpadu. Šrot nechte před branou, popřípadě Vám s ním pomůžeme. 
1. května dopoledne projde Recesní prvomájový průvod přes obec v dobových krojích, mladší i starší občané si mohou při pohledu na nás zavzpomínat.  
 28. května se koná v obci veselý průvod, který Vás pozve do areálu hasičské zbrojnice na odpolední Kácení máje a večerní disko karneval. 
Dále informujeme, že kroužek mladých hasičů se od dubna koná každou středu od 16.00 do 18.00 hodin v areálu hasičárny. Děti zde budou cvičit  požární útok, štafetu dvojic, střelbu ze vzduchovky, překonání překážky po vodorovném laně a přípravu na soutěž hry Plamen. Náš sbor se přihlásil do programu Recyklujte s hasiči, a proto organizujeme sběr elektrospotřebičů v obci. Prosíme proto občany, aby své nefunkční televize, pračky, ledničky a jiné elektrospotřebiče přivezli každou středu od 16.00 –18.00 hodin do hasičárny. V případě potřeby je možnost  odvozu elektrospotřebičů z domu. Bližší informace na tel. 739 420 198, 604 149 323, na našich webových stránkách nebo na vývěsní hasičské tabuli před obecním úřadem. Výtěžek z tohoto programu bude použit pro naše mladé hasiče. Kontaktní osoba: Rudolf Němec,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
http://sdhbravantice.webnode.cz/

 

Skauti

Skautský dobrý skutek
Skauti z Bravantic zvou všechny lidi dobré vůle na jarní úklid naší vesnice, který se uskuteční v pátek 15. dubna k příležitosti dne Skautského dobrého skutku. Sejdeme se v 15.30 u fary, odkud se postupně přesuneme až k rybníkům. Podrobnější program si budete moci přečíst na plakátech umístěných v obci, proto mějte oči na stopkách. Značka: dobrou náladu a rukavice s sebou.

Těšíme se na vás.

Rybáři informují

S příchodem jara se otvírají nejen studánky, ale také rybářské revíry, patřící naší krajské organizaci ČRS, přestože někteří „nedočkavci“ se u naší přehradní nádrže choulili v teplém zimním oblečení už v prvních dvou měsících letošního roku. Zanedlouho – od 16. dubna – budete moci u vody vidět také rybáře, kteří se zaměřili na lov pstruhů a lipanů na pstruhových vodách…
Spolek rybářů Bravantic vstoupil lednovou členskou schůzí do 21. roku činnosti s novými plány dále podporovat celokrajné hospodaření na rybářských revírech, podílet se na kvalitním zarybnění bravantické nádrže a udržování pořádku okolo ní. Za tímto účelem „rozmnožil“ ještě v závěru minulého roku rybí osádku o více než 9 metráků velkých mírových kaprů (někteří z nich však už skončili ve vezírcích při lovech v závěru loňského roku). Do vody jsme vysadili dále candáty, amury, štiky, úhoře, líny a tzv. bílé ryby, aby si zachytaly i děti z našeho rybářského kroužku, z něhož se každoročně rekrutují noví členové naší více než 350-ti členné rybářské organizace.
Jak jsme už uváděli dříve, nejlépe jsou na tom děti od 6. do 15. let, které se stanou letos členy MO ČRS Bravantice – na ty čeká krajská mimopstruhová povolenka k rybolovu zdarma. Stačí jen, když budou chodit do kroužku, kde se učí základní pravidla rybolovu a poznají ryby, které pak budou chytat. A už se mohou chystat k vodě… Při této příležitosti upozorňujeme rodiče, že mohou ještě poslat své děti v případě zájmu o rybolov do kroužků, které se uskuteční 11. a 25. dubna, aby si stačily vyřídit potřebné doklady…

rybari 600

A co nás ještě čeká: 

Další ročník Jarních rybářských závodů, které se uskuteční v sobotu 14. května 2016 od 7 hodin ráno do 14 hodin. O poháry i ceny mohou soutěžit dospělí rybáři z celého kraje včetně mládeže. Před závody opět vysadíme nějaké ryby, proto sledujte, kdy bude hájení a s tím spojený zákaz rybolovu v nádrži Bravantice. Podrobné informace zveřejníme jako vždy na webových stránkách www.okoun.webnode.cz, kde se zájemci mohou už nyní přihlásit. Startovné je 130 Kč (v ceně je občerstvení), na místě před závody pak 150 Kč. 
V závěru bychom chtěli ještě všechny rybáře upozornit na nutnost zakoupení si členské známky do konce dubna, aby vám nebylo ukončeno členství. Úřední termíny pro vyřízení si rybářských náležitostí jsou 26. března a 30. dubna 2016 od 16 do 18 hodin v rybářské klubovně (za kulturním domem).

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti - významné životní jubileum oslaví: 

VÝTISKOVÁ Karla 80 let
SCHULZ Leopold 80 let
OZDINEC Miroslav 80 let
KLIMOŠ Miroslav 70 let
OPLUŠTIL Jiří 70 let
DOHNÁLKOVÁ Zdenka 65 let
KAPIČAKOVÁ Miroslava 65 let
TOMÁŠKOVÁ Růžena 65 let
TAJDUŠ Ivo 65 let
KOČÍŠ Ivo 65 let
PETRŽÍLKA Josef 60 let
SEDLÁK Jiří 60 let
Narodili se nám
 • ADAMČÍK Jakub
 • KOLENČÍK Matyáš
 • KUČEROVÁ Sofie
 • PAVLIŠTÍKOVÁ Elen

Všem jubilantům i novým občánkům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

pdf Bravantický Brumla 2/2016 (625 KB)

Vytisknout E-mail

Novinky e-mailem

Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.