Dnes má svátek: Světlana Zítra: Radek Pozítří: Leona
csenfrdeplptruskes

Bravantický Brumla 2/2015

Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vás informovat o dění v naší obci. Všechny informace budou na nových web stránkách obce na adrese www.bravantice.cz . Pokud budeme vydávat tento čtvrtletník v tištěné podobě, museli bychom splnit administrativní nařízení, mimo jiné posílat a žádat na několika ministerstvech.
Chtěli bychom tedy prověřit, jak velký by byl zájem vydávat tyto informace v tištěné podobě. Když by bylo zájemců málo, tak tištěnou podobu můžeme na požádání vytisknout na obecním úřadě. Ovšem kdyby byl velký zájem, pokusíme se vše oficiálně vyřídit. Kdo by měl o tištěnou verzi zájem, požádá si osobně nebo telefonicky na obecním úřadě, nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Příspěvek starosty:

Vážení spoluobčané,
navazuji na svůj článek z předcházejícího vydání, týkající se výstavby chodníku a informuji vás o právě probíhajícím podepisování smluv s názvem „Smlouva o právu provést stavbu". Není to nikterak složitá smlouva. Jedná se o to, že bude provedena stavba chodníku, v zeleném pásu před vašimi ploty. Geodeticky se zaměří skutečný zákres chodníku. Z tohoto zákresu se bude vycházet při výpočtu zastavěných čtverečních metrů na jednotlivých parcelách, které by obec vykoupila, v případě zájmu majitele. Obec nemá žádný zájem vás poškodit. Jedná se jen o prostor mezi krajnicí vozovky a vaším plotem. Někde tento prostor není, proto tam chodník nebude umístěn. To znamená, že ne všichni občané bydlící podél hlavní komunikace, budou osloveni a vyzvání k podepsání smlouvy. Ve smlouvě je vždy uvedena konkrétní parcela, které se to týká. Dle katastrální mapy je parcela vyznačena až ke krajnici vozovky a je vaším majetkem. Ve smlouvách je uvedená parcela, které se to týká s celkovou výměrou m2.Z této parcely však může být použito jen „pár“ čtverečních metrů, přestože celkový výměra dané parcely je třeba 200m2. Katastrální mapa neřeší stavbu plotu, který tam stojí po celá desetiletí. K chodníkům už jen malou připomínku, a to, že bude plně na vás, zda část této parcely prodáte či ne. Pokud bude parcela obce, automaticky se o úklid postará obec, pokud ne, bude úklid na vás. Jednání o stavbě chodníku jsou velmi složitá, dotčené organizace jako RWE, SmVaK, Silnice si kladou podmínky, se kterými se musíme vyrovnat a zapracovat do projektové dokumentace. Věřím, že podepisování smluv proběhne bez výrazných problémů a komplikací.Dále bych vás upozornil, že dnem 31.03.2015 končí týdenní vývoz komunálního odpadu (popelnice). Od 01.04.2015 bude prováděn vývoz jednou za 14 dnů, vždy ve středu a v sudý týden. V měsíci dubnu dne 28.4. 2015 v době od 08.00 hod do 16.00 hod u bývalé samoobsluhy Kočí je zajištěn vývoz velkoobjemových kontejnerů. Dne 2.4.2015 v době od 08.00 hod do 12.00 hod. bude přerušená dodávka pitné vody v celé obci, žádáme občany aby se v rámci možnosti na uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou. Rozhodli jsme, že se na poškozené stromy, ohrožující život a majetek, polámané větry u obecních stromů vytvoří pořadník a bude možné si strom odkoupit na topení. Zájemci se mohou zapsat do pořadníku na obecním úřadě. V letošním roce v měsíci dubnu uplyne již 70 let, kdy byla obec Bravantice osvobozena Rudou armádou. K tomuto výročí pořádá Obecní úřad Bravantice oslavu v parku před Památníkem Rudoarmějců. Sraz občanů bude ve čtvrtek 30.4.2015 v 16.00 hod. u Památníku Rudoarmějců,kde dojde k položení pietního věnce  k uctění památky padlých Rudoarmějců za hudebního doprovodu ROZMARÝNKY. Bude následovat vystoupení dětí ze ZŠ. Po vystoupení dětí přednese krátký projev starosta obce. Po ukončení slavnostního ceremoniálu jsou všichni srdečně zváni do areálu Hasičárny, kde bude připraveno občerstvení pro děti i dospělé.

Ivo  Kočíš  starosta obce

Školní družina při ZŠ Bravantice

Školní družina ve své práci vychází z celoročního plánu činností ,který svým obsahem navazuje na výchovně-vzdělávací plán školy.Mimoškolní činnost je realizována formou her a činností vyplňujících prostor mezi vyučováním a výchovou a vzděláváním v rodinném prostředí dětí.Vzhledem k současným tendencím pracovat ve školním prostředí s nejrůznějšími technologiemi,školní družina naopak vnáší do svých činností zejména upevňování vztahu k přírodě,zdokonalování fyzické a sportovní kondice,rukodělné a estetické činnosti a dále kolektivní sociální dovednosti a komunikační dovednosti.Svůj plán doplňuje také o návrhy a nápady dětí,které tak přispívají k individuálnímu prosazení se jednotlivce ve skupině,k rozvoji komunikačních a organizačních schopností a posiluje tímto sebevědomí dětí a učí je praktickými zkušenostmi práci v kolektivu a pro kolektiv.Zážitkovou a praktickou formu hry a učení považujeme za nejefektivnější formu práce přispívající k všestrannému rozvoji dětí.Současný dvouměsíční plán je orientován na tato témata:

Březen : Pozorování probouzející se přírody

 • Tradice Velikonoc (ve spolupráci se školou- výroba jarní výzdoby,vynášení Moreny,příprava tradičního pokrmu našich předků v období půstu,zdobení kraslic )
 • Beseda s myslivci (aktuální činnost mysliveckého spolku,stavy zvěře v honitbě)
 • Četba z knih (seznámení s různými žánry,posílení čtenářských dovedností dětí,prezentace knihy,kterou čtu doma)
 • Celoroční hra MobiTREK - Středově
 • Recyklohraní –týden sběru drobných vyřazených elektrospotřebičů
 • Realizace projektu školy se žáky 1.-3.roč.- O pohár hejtmana města Ostravy (sportovní dovednosti v tělocvičně školy)
Duben: Pokusy s rostlinami (osázení truhlíku bylinkami-výchova ke zdravému živ.stylu)
 • Oslava Velikonoc ( ve spolupráci se školou-barevný týden)
 • Dopravní výchova (chodec a cyklista)
 • Den Země – aktivity ke zlepšení našeho okolí,nápady na zlepšení životního prostředí v naší obci,diskuse na téma třídění odpadu v naší obci)
 • Celoroční hra MobiTREK
 • Co nám dává příroda – vaření čajů ze sedmikrásek,mladých kopřiv,květu podbělu a petrklíčů
 • Sběr baterií v rámci projektu Recyklohraní
 • Zahájení přípravy na lehkoatletické disciplíny (běh,hod,skok do dálky-v závěru měsíce)
Zapsala : M.Konečná, vychovatelka ŠD

Mimoškolní činnost, zájmové útvary a kroužky realizované na ZŠ:

má dlouholetou tradici, veškeré aktivity jsou realizovány z řad pedagogů a ochotných lidiček z jednotlivých spolků ve vesnici.
Den Název Vedoucí Určeno pro učebna
pondělí Dopravní kroužek-nepovinný předmět S.Tulisová 4.a5.ročník
pondělí Rybářský kroužek p. Opluštil Žáci od 1.do 5.ročníku
středa Lit.-dramatický kroužek I.Nováková Žáci od 1. do 5. ročníku
pondělí Hra na flétny J.Král zájemci Učebna ZŠ
středa Hra na flétny J.Král zájemci Učebna ZŠ
středa Hasičský kroužek p. Šprla, p.Slavík zájemci Tělocvična,Hasičárna
čtvrtek Informatika P.Podpinková 3. až 4. ročník Učebna PC
čtvrtek VPU I.Nováková Určení žáci Učebna ZŠ
čtvrtek Kroužek AJ – přípravka A.Baďurová 1.a2.ročník Učebna,tělocvična
čtvrtek Jóga pro dospělé E.Býmová zájemci Tělocvična
čtvrtek Zumba pro dospělé Janča Gojová zájemci Tělocvična
pátek Zumba pro děti M.Juchelková Žáci od 1. do 5. ročníku Tělocvična
čtvrtek fotbal J.Mordáč zájemci Tělocvična,KD,hřiště
Aktivity školy: únor- duben 2015
 • 3.2. zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – zapsáno 12 nových žáků
 • 11.2. a 12.2. – II.blok preventivního programu Prevence nežádoucích jevů
 • 21.2. se uskutečnil ve spolupráci s bravantickými Zumbistkami Maškarní ples pro děti
 • 25.2. se naši žáci zúčastnili okrskového kola v recitační soutěži v Bílovci
 • 26.2. se v tělocvičně uskutečnilo dopoledne první kolo sportovní soutěže O hejtmanův pohár
 • 5.3. v rámci ŠSK žáci budou soutěžit ve Vybíjené v ZŠ Sjednocení ve Studénce
 • 6.3. MIKROSVĚT – projekt Popularizace přírodních věd na škole
 • 21.3. taneční soutěž malých Zumbistek v Ostravě
 • 25.3. pojedeme do Žerotínského zámku v Novém Jičíně na projekt Velikonoce na zámku
 • 25.3. Žáci ZŠ a děti z MŠ budou vynášet MORENU a přivítáme jaro
 • 1.4. Divadelní představení POPELKA v OPAVĚ
 • 22.4. projektový den DEN ZEMÉ
 • 29.4. Školní kolo v dopravní soutěži
 • 30.4. uctění památky – vycházka k pomníku

Připravujeme na další období :
 • Dopravní výchova na dopravním hřišti v Odrách
 • Soutěž žáků v anglickém jazyce ve Studénce
 • Matematické soutěže Klokan, Cvrček
 • Projekt Čarodějnická a kouzelnická škola – pokusy a jiné zvláštnosti a vylomeniny
 • Oslava Dne matek – jarní slavnost pro maminky a babičky
 • Příprava na soutěž ve fotbale Mc Donald Cup
 • Projektový den Dravci a ptáci na našem území
 • Smaženice ve škole aneb Na sv. duch do vody buch
 • III. blok preventivního programu FAUST
 • Altletické závody
 • Den obce

Informace od Sokolu Bravantice

Sokol Bravantice zve všechny kluky, chlapce a chlapy na pletení pomlázek z osmi prutů, které se uskuteční na hřišti 5.4. od 13,30 hod. Pruty si přineste sebou ( min. osm :o).
4.4. se hraje první zápas jarní části soutěže- viz přiložený rozpis na jaro 2015
Od 2.4. budou mít žáci každé úterý a čtvrtek tréninky na místním hřišti:
16.00 – mladší žáci tj. od 6 do 10 let
16.30 – starší žáci tj.od 10 do 15 let
17.00 - muži

Žáci

1 Bravantice Trojanovice - Bystré 4.4. 13:30 Sobota
2 Tísek Bravantice 12.4. 13:00 Neděle
3 Bravantice Kunín 18.4. 14:00 Sobota
4 Trojanovice - Bystré Bravantice 25.4. 10:00 Sobota
5 Bravantice Tísek 2.5. 14:30 Sobota
6 Kunín Bravantice 9.5. 14:15 Sobota
7 Bravantice Pustějov 13.5. 17:00 Středa
8 Štramberk Bravantice 16.5. 14:45 Sobota
9 Bravantice Fulnek 23.5. 15:00 Sobota
10 Bravantice Štramberk 27.5. 17:00 Středa
11 Pustějov Bravantice 6.6. 15:00 Sobota
12 Fulnek Bravantice 20.6. 10:00 Sobota
Muži
1 Bravantice Zbyslavice 4.4. 15:30 Sobota
2 Ženklava Bravantice 12.4. 15:30 Neděle
3 Bravantice Vražné 18.4. 16:00 Sobota
4 Hladké Životice Bravantice 26.4. 16:00 Neděle
5 Bravantice Petřvald n. Moravě "B" 2.5. 16:30 Sobota
6 Žilina Bravantice 10.5. 10:15 Neděle
7 Bravantice Skotnice "B" 16.5. 17:00 Sobota
8 Lubina Bravantice 23.5. 16:00 Sobota
9 Hostašovice Bravantice 30.5 17:00 Sobota
10 Bravantice Trojanovice - Bystré 6.6. 17:00 Sobota
11 Rybí Bravantice 14.6. 17:00 Neděle

Sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích

oslaví letos 70 let vzniku.

„Sbor dobrovolných hasičů pracoval v Bravanticích již od července roku 1945, i když tehdy ještě ne jako organizovaný spolek. Byly to počátky – a těžké počátky. Vždyť před několika týdny skončila válka, všude samé sutiny, opuštěná hospodářství.“…. to byl úryvek z naší kroniky psané p. Aloisem Ryndou, místním kronikářem, o začátcích našeho sboru. Více těchto zajímavých příběhů a událostí z historie bychom Vám chtěli připravit a ukázat při oslavách, které připravujeme. 27. a 28. února jsme pořádali Pochování Basy, kde mohli občané vidět ukázku televizních šotů s pochováním Basy a konečné vystoupení americké hudební skupiny, a to vše v našem podání. Proto Všem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání v příštím roce. V měsíci dubnu 18.4.2015 budeme sbírat kovový odpad po vsi. Jako vždy nechte kovový odpad před branou. Kdo bude chtít, tomu šrot na požádání odneseme. 1. května dopoledne proběhne Recesní prvomájový průvod přes obec v dobových krojích, kde si mladší i starší občané mohou při pohledu na nás zavzpomínat. 30. května proběhne v obci veselý průvod, který Vás odpoledne pozve do areálu hasičské zbrojnice na Kácení máje a večerní disko karneval. Dále informujeme, že kroužek mladých hasičů se koná každou středu od 16°° do 18°° hodin v tělocvičně naší školy, kde se učí základy uzlování,  topografie, první pomoci a požární ochrany. Od dubna se přemístí do areálu hasičárny, kde budou cvičit požární útok, štafetu dvojic, střelbu ze vzduchovky, překonání překážky po vodorovném laně a přípravu na soutěž hry Plamen.
Kontaktní osoba: Rudolf Němec, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sdhbravantice.webnode.cz


Informace od myslivců Bravantice

Myslivecký spolek Sezina . Rok 2015 je u myslivecké organizace rokem volebním, jak u Českomoravské myslivecké jednoty, tak i u pobočky spolků (okresních a místních). Výroční schůze mysliveckého spolku Sezina Bravantice dne 14.února zvolila na pětileté období pětičlenný výbor a tříčlennou revizní komisi. Výkon práva myslivosti zajišťuje v honitbě 15 členů, z toho je jen osm z místa bydliště. Naskýtá se možnost pro rozšíření o zájemce z místa. Výroční schůze se zúčastnil í starosta obce Ivo Kočíš. Veškerá činnost byla úspěšná. Nové úkoly a změny, které nás čekají v oblasti novely zákona o myslivosti a novela zbraních a střelivu, vzbuzují oprávněnou obavu, že budou výrazně v neprospěch dalšího rozvoje myslivosti.V dnešním příspěvku se nebudeme zabývat myslivostí, ale informacím o přístupu členů spolku k potřebám a zkrášlení obce. Pracovní nasazení členů se v minulých obdobích soustředilo do těchto veřejně prospěšných akcí: U barokního zámku jsme obnovili výsadbou zámeckou kaštanovou alej. Před kolaudací bytového domu jsme provedli úklid celého prostranství. Velké úsilí jsme vynaložili při odstranění vzrostlých dřevin v parku Rudoarmějců. Zajistili jsme likvidaci obrovské, černé skládky, která hyzdila tak zvanou Fibichovou cestu u Kněžského mostu. Na den obce zajišťujeme každoročně soutěže ve střelbě a výtečné gulášové zvěřinové občerstvení. Provádíme údržbu budovy klubovny a poskytujeme občanům možnost využití tohoto objektu. Vyvolali jsme jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky k zachránění význačných krajinných prvků, které krášlí naši krajinu. Jedná se o stromy, které svou mohutností, stářím dominují v naší krajině. Jde o 2 jasany ztepilé na březích potoka Jamník, 5 dubů letních a 2 javory ztepilé v lese Obora. Je možno je vyhlásit jako památné stromy. I v dalším období jsme ochotni se podílet na rozvoji obce Bravantice.

Z. Pilich


Informace od Bravantických farníků

Vážení občané, dovolte mi říct pár slov k blížícím se Velikonočním svátkům, které budeme různým způsobem prožívat v našich rodinách.Pro křesťany jsou tyto dny největšími a nejdůležitějšími. Mohli bychom je nazvat "catarzis" očištění, znovuzrození v Duchu svatém skrze oběť Krista - jeho utrpení, smrt i Zmrtvýchvstání.Přeji Vám, abyste pocítili Jeho pokoj, který vnáší do života každého člověka skrze svou přítomnost, lásku i odpuštění. Kéž tyto svátky, jejichž tradičním symbolem je vejce - znamení nového života - probudí ve Vás naději, optimismus i pocit mezilidské jednoty.P. Th.Lic. Pawel Kukiola

Pořad bohoslužeb o Velikonocích:

 • 2. 4. Zelený čtvrtek v 15 h,
 • 3. 4. Velký pátek v 15 h,
 • 5. 4. Neděle Velikonoční v 8 h,
 • 6. 4. Pondělí Velikonoční v 9 h

Seniorklub-Bravantice

Senioři z Bravantic jsou aktivní složkou a rádi by informovali občany Bravantic o své činnosti. Seniorklub-Bravantice patří k nejmladším organizacím, ale věkově nejstarším. Klub vznikl 10.4.2008 , do té doby nikdy takový spolek v obci nebyl. V současnosti má spolek 48 členů. V průběhu roku pořádá zájezdy do divadla v Ostravě, ale i poznávací zájezdy, přednášky, setkání při příležitostech, například - vítání jara, vaječiny, ukončení roku. Letos v lednu už se povedlo zrealizovat návštěvu divadla a přednášku o Nepálu s Mudr.Fojtíkem.

Dále seniorklub pořádá:

 • 27.3. bude členská schůze spolu s vítáním jara.
 • 5.5. zájezd do Kroměříže na výstavu Floria
 • 23.5. vaječina pro veřejnost

Seniorklub nemá webové stránky, ale zájemci se mohou přihlásit na t.728 096 387 u paní Pospíchalové


Informace od rybářů

Bravantice Rybářská sezóna začíná
Členskou schůzí, která se uskutečnila 11. ledna 2015, vstoupili rybáři z místní organizace ČRS Bravantice do nové sezóny. V úvodu je třeba poznamenat, že ve větším počtu, neboť je nás už registrováno téměř 350 členů. Ti si nyní pořizují povolenky k rybolovu na krajské i celostátní revíry pstruhové a mimopstruhové a doufají, že letos konečně dosáhnou rekordních úlovků. Naše organizace se proto snaží připravit svěřený revír – BRAVANTICE 1A tak, abychom jim mohli třeba i my toto přání splnit. Revír je dobře zarybněn. Dalších asi 200 kilogramů velkých kaprů vypustíme do vody koncem dubna, abychom byli připraveni na největší akci prvního pololetí a to další ročník jarních rybářských závodů.
JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  v lovu ryb udicí se uskuteční v sobotu 10. května 2015 od 6 hodin.  Na závody se mohou zájemci přihlásit již nyní na www.okoun.webnode.cz , kde najdou i další potřebné informace o činnosti organizace.  Na konec května připravujeme rybářské odpoledne i pro naši rybářskou mládež. O termínu budeme informovat na webových stránkách....
V souladu s novelizací Občanského zákoníku, a tím i zánikem názvu organizace „občanské sdružení“ koncem roku 2014, dochází ke změně názvu našehorybářského svazu na nový: Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace Bravantice. Proto naše další činnost se bude řídit novými, na celostátním sněmu přijatými stanovami.  Sněm mimo jiné schválil i další podstatnou změnu – možnost uhradit členskou známku místo do konce února do konce dubna běžného roku.
V závěru ještě upozorňujeme všechny rybáře, že prodej členských známek a povolenek na rok 2015 se uskuteční poslední soboty v březnu a dubnu od 16 hodin v klubovně MO ČRS. Předseda ČRS: Jiří Oplušil


Společenská rubrika:

Dne 27.6.2015 v době od 13.00 hod se bude konat na hřišti TJ SOKOL Bravantice tradiční DEN OBCE BRAVANTICE na který jsou všichni srdečně zvání.

Obecní úřad Bravantice pořádá dne 25.4.2015 v době od 10.00 hod Vítání nově narozených občánků:

Jedná se o:

 • Nela Pyszková
 • Bára Šamajová
 • Ondra Sedlář
 • Jakub Machů

Opustili nás:

 • Freislerová Alena
 • Zamazalová Marie
 • Bulušek Antonín
 • Horsinková Anna
 • Horsinka Ladislav
 • Hutníková Marta

Významné životní jubileum v měsíci lednu až červnu 2015 oslavili a oslaví tito jubilanti:

 • Honusová Eva 60 let
 • Pavlištíková Eva 60 let
 • Vojtek Karol 60 let
 • Kučera Josef 70 let
 • Tomášek Bartoloměj 70 let
 • Sedláčková Libuše 70 let
 • Žůrek Vilém 80 let
 • Dvořáčková Jozefína 90 let

Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,lásky a rodinné pohody. Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku

Vytisknout E-mail