Dnes má svátek: Světlana Zítra: Radek Pozítří: Leona
csenfrdeplptruskes

Bravantický Brumla 4/2015

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o dění v naší obci. Všechny informace budou i na webových stránkách obce na adrese www.bravantice.cz .

 

 

Příspěvek starosty:

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s děním v obci Bravantice. Jistě Vám neušlo, že se začalo se zateplováním mateřské školky a zahrada začala měnit svůj vzhled. Budují se nové herní prvky. Vše by mělo být ukončeno k 31.12.2015. Obě akce probíhají díky dotacím získaným z Operačního programu Životního prostředí. Celkové náklady činí cca 3.500.000 ,-Kč, včetně podílu Obce Bravantice.

Původní herní prvky ze školky byly postaveny na obecní louce před rybníky tak, aby mohly být využívány nejenom dětmi z horního konce, ale i dětmi z celé obce. Samotné místo se ještě upraví, doplní o lavičky, aby i maminky s menšími dětmi měly nějaké zázemí. Užívání jednotlivých herních prvků je na vlastní nebezpečí.

Oznamuji, že Obecní úřad Bravantice bude mít v prosinci 2015 omezený provoz z důvodu čerpání dovolených. Informace budou vždy umístěné na vstupních dveřích a na web stránkách www.bravantice.cz.

Všem občanům sdělujeme, že dne 22.10.2015 v době od 08,00 hod do 16,00 hod budou na parkovišti u bývalé samoobsluhy KOČÍ přistavené velkoobjemové kontejnery na veškerý odpad. Upozorňujeme občany, že je nutno se řídit pokyny zaměstnanců obecního úřadu, kteří zde budou přítomni.

Od 1.10.2015 do 31.3.2016 je vývoz kontejnerů a popelnic každý týden.

Prosíme všechny občany, aby se věnovali třídění odpadu a do přistavených kontejnerů dávali jen věci, pro které jsou kontejnery určeny. Je smutné, když nám volají ze SLUMBI – firma, která provádí vývoz - že v kontejnerech je naházeno železo, umývadla a podobné věci, které tam nepatří. Za toto je obec pokutována, a pokud se to nezmění, budeme muset přistoupit ke zdražení poplatku za vývoz. Směsný odpad dávejte do popelnic.

POPLATKY ZA POPELNICI 90,-kč za visačku
ČTVRTLETNÍ 720,-kč nálepka vývoz každý týden
ČTVRTLETNÍ 400,-kč nálepka vývoz každý sudý týden.

                                                           Ivo Kočíš – starosta obce Bravantice

ZŠ a MŠ Bravantice :

ZŠ a MŠ Bravantice příspěvková organizace :

V MŠ začala učit nová paní učitelka Mgr. J.Tenková, která se bude starat o naše nejmenší. Proč ? Protože paní uč. Eva Pavlištíková odešla do důchodu a za celé zařízení bychom jí chtěli poděkovat za celoživotní práci v MŠ . Evo , vřelé díky!!! Vedoucí učitelkou v MŠ se stala Bc. Zuzana Grygarová, která bude Vás občany seznamovat s akcemi v MŠ.

Zprávy z MŠ Bravantice :

Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje v rámci školního vzdělávacího programu „Hrajeme si každý den“. Školní vzdělávací program zahrnuje čtyři integrované bloky, které jsou podrobněji rozpracované v tematických celcích. ŠVP je k nahlédnutí na požádání v mateřské škole.

Jako každý rok jsme pro děti v naší mateřské škole připravili spoustu zajímavých akcí. V měsíci září to bylo loutkové divadlo TARABA s pohádkou O Popelce, v říjnu je to například návštěva Záchranné stanice Bartošovice nebo návštěva ekologického sdružení Hájenka Kopřivnice, v listopadu naší mateřskou školu navštíví divadlo Smíšek s představením Čert a Káča. Prosinec se ponese ve znamení vánočních svátků a lidových tradic.

Naše mateřská škola se v úvodu školního roku přihlásila do projektu „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“, který byl vyhlášen MŠMT. Cílem tohoto projektu je zlepšení správné výslovnosti našich dětí. Dalším projektem, který v současné době probíhá a jehož jsme rovněž účastníky, je projekt s názvem „ Domestos do škol“. V rámci tohoto projektu můžeme získat až 100 000 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v naší MŠ. Mezi dlouhodobé projekty patří sběr PET víček nebo sběr papíru s panem Popelou, ve kterém jsme se umístili v minulém roce na 34. místě. Dále můžeme zmínit projekt „Fíha dýha“, který je zaměřen na rozvoj polytechnické výchovy, konkrétně na rozvoj dětského vnímání přírodních materiálů a jejich využití v praktickém životě. V současné době probíhá na webových stránkách projektu Fiha –dýha soutěž o nejhezčí dort vyrobený z dýhy. Naše MŠ zaslala do soutěže fotografii dortu, který vyrobili naší malí předškoláci. Ráda bych touto cestou poprosila všechny rodiče dětí a spoluobčany naší obce, aby byli tak hodní a na níže uvedených webových adresách hlasovali pro naše výrobky. Dále bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům za tříděný papír, který nám přivážejí do mateřské školy a pomáhají nám soutěžit v projektu „Soutěž s panem Popelou“. Facebookové stránce,,Soutěž Fíha Dýha"

http://www.domestosproskoly.cz

Zprávy ze ZŠ Bravantice :

1.září jsme přivítali naše prvňáčky, kterých je v letošním roce 13. Novinkou v novém školním roce je přijetí nového učitele Ing. P. Gelnara, který Vaše děti vyučuje tělesné výchově. V měsíci září budeme dokončovat projekt nazvaný „ Chytří pomocníci do škol“ . Cílem projektu bylo celoroční vzdělávání pedagogů s novými inovativními prvky ve výpočetní technice s přímým použitím ve výuce žáků. Novinkou ve školním roce v naší škole bude především zaměření školy na výuku matematické gramotnosti. Naše škola je přihlášena do soutěže LOGICKÉ

OLYMPIÁDY, kterou organizuje MENSA ČR pod patronací OPEN GATE a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. V letošním roce jsme se opět přihlásili do projektu 72 HODIN, kde budeme sázet strom a celoročně o něj pečovat. Spolupráce Národního pedagogického muzea a knihovny J. A .Komenského z Prahy je již naší tradicí, kdy všichni žáci zhotoví záložku do knihy, kterou zašleme našim kamarádům na Slovensko . Téma letošního roku: „ Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách“. Budeme se dále věnovat oblasti přírodovědné, kdy žáci budou zkoumat přírodu formou pokusů projektovými dny PRIMAPOKUSY. Naše mladá p. učitelka Petra bude ve škole vést kroužek Informatiky, p. uč. Baďurová bude seznamovat nejmenší žáky se základy Anglického jazyka a p.řed. Tulisová bude celoročně pracovat s žáky 4. a 5. ročníku v nepovinném předmětu Dopravní výchova. Paní vychovatelka Konečná celoročně se bude věnovat žákům v oblasti Enviromentální výchovy. Naše škola má obrovský zájem předcházet negativním jevům, a proto ve spolupráci s organizací FAUST pořádá ve škole projektové dny nazvané Prevence nežádoucích jevů. Nesmíme ještě zapomenout na naše tanečnice, kdy v pátek pod patronací p. Juchelkové a Natálie Pilichové je organizován kroužek ZUMBY. Vytýčení jednotlivých akcí a projektů by bylo velice zdlouhavé , přesto se můžete podívat na naše stránky, na kterých najdete vše potřebné. www.zsamsbravantice.webnode.cz

Přejeme žákům úspěšné vykročení ve školním roce 2015/2016 a spokojené rodiče.
S.Tulisová,řed. ZŠ a MŠ Bravantice

Informace Sokolu Bravantice

Od 1.11.2015 začínají žákům tréninky v hale v Dolní Lhotě. Trénink bude každý druhou neděli od 15.hod. Odjezd od hospody v 14.30 hod. Do konce roku bude ještě přes týden jeden kondiční trénink, pravděpodobně ve čtvrtek od 16.30 hodin. Každou lichou neděli budou mít v Dolní Lhotě trénink muži ve stejném čase.

Sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích

Děti z kroužku mladých hasičů se letos poprvé účastnili devíti požárních soutěží v celoroční lize mladých hasičů Floriánek Cup 2015, na kterých mladší družstvo celkově obsadilo 10. místo a starší družstvo 9. místo. Byl to pěkný úspěch pro děti, které se poprvé seznámili s tímto typem soutěže. Kroužek se od 21.října do dubna příštího roku přesune do tělocvičny naší školy. Kontaktní osoba: Rudolf Němec, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sdhbravantice.webnode.cz

Skaut Bravantice
Zakládáme družiny vlčat, světlušek a skautů pro chlapce a dívky od 1. - 9. třídy.
Schůzky probíhají každý pátek od 15:30 do 17:00 v sokolovně na hřišti. V případě zájmu o podrobnější informace, pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Informace od rybářů Bravantice

Druhé pololetí roku 2015 bylo pro místní organizaci ČRS Bravantice ve znamení oslav 20. výročí založení organizace. V rámci této významné události jsme pořádali 2. ročník nočních rybářských závodů na revíru Bravantice 1 A ve dnech 28. a 29. srpna. Proti prvnímu ročníku, který se konal před dvěma roky za deště a citelné zimy, nám tentokrát počasí přálo. Nádrž jsme opět zarybnili z prostředků organizace, takže úlovky byly doslova rekordní. Závodníci ulovili 14 kaprů, 1 amura a 5 úhořů. Největšího kapra dostal z vody Miroslav Mynář z naší organizace, který si odnesl kromě kapra dlouhého 52 cm a poháru za 1. místo i poukaz na krajskou mimopstruhovou povolenku pro rok 2016. Na druhém místě skončil Michal Hanus, který nachytal ryby o celkové délce 306 cm, třetí skončil Josef Maleňák s kaprem 51 cm dlouhým. Druhým největším počtem bodů obsadil 4. místo náš nejmladší rybář Maxian Pieš a cenu z vylosovaných startovních lístků si odnesl také jeho bratr Damian Pieš. Jako poděkování za účast na závodech nejstaršímu rybáři předal předseda MO ČRS Bravantice Jiří Opluštil knihu o rybách a rybářských receptech. A co dále? V nejbližším období bude přehrada nakrátko uzavřena, abychom mohli vysadit plánované množství ryb na příští sezónu /termín bude zveřejněn na webu: www.okoun.webnode.cz. A pokud bude příznivé počasí do konce roku, budeme moci nějakou rybu ještě ulovit. Letošní sezónu pak zhodnotíme na členské schůzi, která se uskuteční druhou lednovou sobotu - 9.1.2016 od 9 hodin.

Společenská rubrika:

Naši jubilanti dožívající se významného jubilea ve IV. čtvrtletí
Ing. Jan MIČULEK 70 let
Blažena BESTOVÁ 60 let
Marta FOLTOVÁ 60 let
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Vítáme mezi námi nové občánky, narozené ve druhém pololetí 2015:
Zara ŠMÍDOVÁ
Matěj FOLTA
Tereza KISSOVÁ
Kristýna HOTOVÁ
Laura SCHULZOVÁ

OPUSTILI NÁS :
Marie KNEDLÍKOVÁ
Naši zemřelé spoluobčance věnujme tichou vzpomínku

Vytisknout E-mail