Dnes má svátek: Světlana Zítra: Radek Pozítří: Leona
csenfrdeplptruskes

Bravantický Brumla 1/2016

 

Slovo starosty:

 Dámy a pánové, vážení občané Bravantic,

opět stojíme na prahu dalšího roku, roku 2016. S jeho příchodem bych Vám chtěl co nejsrdečněji popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hodně lásky a porozumění. Pokud se všichni budeme alespoň trochu snažit, můžeme prožít příjemný rok, protože to bude naše volba, jak se k sobě budeme chovat. Uplynulý rok 2015 byl ve znamení oprav a zlepšování životního prostředí v naší obci.
Určitě Vaším bystrým očím neuniklo, že se začal pomalu rekonstruovat parčík na dolní křižovatce, za výrazného přispění paní MVDr. Leony Pekarikové , který se ještě vylepší v roce 2016. Provedla se kompletní rekonstrukce a výměna všech herních prvků na zahradě  Mateřské školy včetně zateplení budovy, výměna některých dveří, zateplení podkroví s novou podlahou. Tyto akce si zasluhují větší pozornosti, a proto v březnu 2016 v jeho druhé polovině dojde k slavnostnímu otevření. Den a čas bude ještě upřesněn. Firma, která pracovala na školce, ještě dodělává některé práce, což brání slavnostnímu otevření.
Zpevnila se místní komunikace po malé straně směrem na Lhotku až po katastrální hranici. Herní prvky, které byly odvezené při rekonstrukci z mateřské školy, našly své uplatnění v horní části obce, na louce před Dolním rybníkem, kde nadále tyto herní prvky slouží dětem z celé obce.
V měsíci prosinci 2015 a lednu 2016 bude prováděno přečíslování parcel, se kterým jste byli průběžně seznamováni pracovníky katastrálního úřadu v Novém Jičíně. Toto všechno se děje v souvislosti s prováděným digitálním zaměřením vnitřní části obce, které probíhalo od roku 2012. S největší pravděpodobností budou tyto změny nutné nahlásit na finančním úřadě v Nové Jičíně a to do konce měsíce ledna 2016. Pokusím se dohodnout na finančním úřadě v Novém Jičíně, zda by alespoň po dva dny mohly příslušné pracovnice být na zdejším Obecním úřadu Bravantice a pomoci tak občanům s vyplněním změn v daňovém přiznání za pozemky. O průběhu a zda se mi toto podaří zajistit, bych Vás ještě informoval.
V roce 2016 máme v úmyslu opravit budovu Obecního úřadu včetně zateplení, čeká nás oprava fasády na budově Základní školy včetně nátěru a v neposlední řadě bychom chtěli rozjet znovu práce kolem projektové dokumentace chodníku, alespoň v místech, kde to půjde bez problémů. A když se nám podaří získat dotace, jdeme do toho. Toto jsou hlavní směry. Mimo to se pochopitelně bude pokračovat v dalších opravách místních komunikací, veřejného osvětlení a v odstraňování nenadálých poruch většího či menšího rázu.
Také bych Vás chtěl upozornit, že schválením zastupitelstva obce Bravantice se stáváme od 1. 5. 2016 provozovatelem pošty PARTNER II, aby zde byly zachovány veškeré služby, na které jste byli zvyklí. Pošta bude přístupná každý den a to jak v ranních hodinách, tak i v odpoledních hodinách. S přesnou provozní dobou budete včas seznámeni. Usilujeme, aby nám poštovní úřad dodal nové vybavení a vše, co s tím souvisí. Už není potřeba kolem toho dělat paniku, že nám zavřou poštu. Teď to bude jen na nás.

rozsviceni vanocniho stromku
rozsviceni vanocniho stromku2

Rozsvícení vánočního stromku
PF2016 

Zprávičky z naší školy a školičky

skola1
skola2
skola3

Vážení bravantičtí občané a milí přátelé školy a školičky,
chtěli bychom se s Vámi podělit o aktuální dění, které se uskutečňuje v naší škole. Měsíc leden je náročný nejen pro vaše děti, protože se uskutečňuje pololetní klasifikace, a naši prvňáčci poprvé obdrží „certifikát“ znalostí a dovedností v podobě výpisu z vysvědčení.
Přesto v tomto zimním období nebudeme zahálet a zaměříme se na činnosti, které vyplývají z našeho ŠVP Krok za krokem – na ty činnosti, které mají rozvíjet u žáků zájem o četbu knih. První krok byl uskutečněn nákupem knih do žákovské knihovny: D. Walliamse – Babička drsňačka, P. Šruta – Lichožrouti, P. Neomillnerová – Amálie a tma, R. Je Kinga – Deníky poseroutky, A. Ignatowové – Tajné finty oblíbených holek, J. Žáčka – Krysáci, P. Braunové – Tramvaj plná strašidel. Druhým krokem – je vyburcovat žáky četbou uvedených knih a třetím krokem – je uskutečnit čtenářské dílničky starších žáků pro mladší spolužáky a děti z mateřinky.
Dále Vás chceme informovat o následných akcích ve škole a školce:

Leden 2016

Schůzky s rodiči – příprava plesu, zimní setkání dětí z MŠ v ZŠ, předpřípravná schůzka s rodiči předškolních dětí k zápisu do 1. ročníku ZŠ, badatelská školička – Prima pokusy … čtenářská dílna…
28. ledna předání výpisu z vysvědčení
29. ledna pololetní prázdniny
29. ledna 2016 – ŠKOLNÍ PLES S PŘEKVAPENÍM, na který srdečně zveme přátele školy a občany

Únor 2016

Jarní prázdniny (1. 2. – 5. 2. 2016),
školní kolo v recitační soutěži, matematické soutěže – Pythagoriáda, čtenářská dílna …
9. února od 14.00 hod. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Bravantice pro školní rok 2016/2017 Na téma: „Za pokladem, za tajemstvím…“

Březen 2016

Zkoušky Nanečisto – testy Kalibro..., příprava ekologických projektů – Zdravé zuby, Vynášení Moreny… čtenářská dílna, příprava žáků na sportovní soutěže, soutěže ve VV a AJ… ve Studénce... projektové dny Vítání jara…
Maškarní rej s Hopsalínem se bude konat 5. března 2016 od 15:00 hod. v KD Bravantice


SKAUTI - VLČATA A SVĚTLUŠKY

skauti
skauti2

Každý pátek v 15:30 se ve škole schází panteři, sedmikrásky a hříbátka, přičemž hříbátka tvoří osmičlenná skupinka těch nejmladších světlušek a vlčat. Panteři pak jsou kluci od 2. do 5. třídy. A proč si do názvu své družinky zvolili zrovna tuto černou, divokou a dravou šelmu? Inu, nejen proto, že jsou to nepřemožitelní hoši, ale taky proto, že Baghíra (černý panter) byl přece Mauglímu dobrým pomocníkem a přítelem. Konečně sedmikrásky, dívky od 3. do 6. třídy. Zdalipak uhádnete, kolik jich je? Kromě několika schůzek máme za sebou první puťák, který jsme šli ze Suchdolu nad Odrou do Oder a chystáme se na jaro, kdy budou někteří z nás skládat slib a stanou se tak opravdovými světluškami nebo vlčaty.

Těšíme se na shledanou při tříkrálové sbírce.


Sokol

Přejeme všem občanům Bravantic, pohodové prožití Vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.

Termíny tréninků žáků

Hala v Dolní Lhotě: Každou neděli od 17. 1. 2016, odjezd v 14:30 hodin od obecního úřadu
Florbal v Kulturním domě: Každý čtvrtek od 21. 1. 2016 v 16:30 hodin
Fyzička venku na hřišti: Každé úterý od 26. 1. 2016 na hřišti v 16 hodin

Termíny tréninků mužů

Budou upřesněny na valné hromadě.
Případné informace posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo 603 587 406


Hasiči informují

hasici
hasici2
Kroužek mladých hasičů začne v novém roce od 6. ledna každou středu od 16:00–18:00 hodin v tělocvičně místní školy. Tam můžou také přijít i noví zájemci, kteří se naučí základní hasičské dovednosti, budou jezdit na soutěže v požárních útocích, ale také se zapojí do pohárové ligy mladých hasičů Florianek Cup.
19. a 20. února od 20:00 hod. Vás všechny zveme do místního kulturního domu na každoroční Pochování Basy. Pohoštění, hudba a zábava je zajištěna. Lístky budou 14 dní před akcí v předprodeji u paní Buršové. Těšíme se na Vás.

Dobrá rada

Z důvodu začínající topné sezóny pár rad, jak předejít vznícení sazí v komínu, popřípadě jak postupovat v případě požáru. Každý majitel objektu je povinen udržovat komínová tělesa v dobrém technickém stavu, zajišťovat pravidelné čištění a kon- trolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv. Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně. Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně. V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku (např. písek do bazénové filtrace) vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Příjemné a ničím nerušené vánoční svátky a nový rok Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích.


Myslivecké sdružení Sezina v Bravanticích

m1
m2
m3

Málokdo z občanů Bravantic ví, že ve dnech 26. a 27. 9. 2015 proběhly zkoušky psů loveckých plemen. Okresní myslivecká rada ČMMJ v Novém Jičíně pověřila MS SEZINA BRAVANTICE, aby na počest významného okresního kynologa tyto zkoušky uspořádala při příležitosti Memoriálu Richarda Šrámka. Memoriál se koná v polních honitbách podzimními zkouškami a speciálními zkouškami z vodní práce.
Ředitelem zkoušek byl pan Zdeněk Pilich, který všechny přítomné přivítal a představil organizátory, kteří dvoudenní zkoušky psů řídili a posuzovali. Pro každý den byl stanoven rozhodcovský sbor s vrchním rozhodčím. Zkoušek se zúčastnilo celkem 16 vůdců psů, různých plemen se svými svěřenci. Ředitel zkoušek pan Zdeněk Pilich pověřil mysliveckého hospodáře pana Romana Vaňka, aby organizačně zabezpečil se svými členy průběh zkoušek na poli a na vodní ploše.
Vítězem Memoriálu u malých plemen se stal jagteriér pana Burkerta a vítězem ohařů se stal německý krátkosrstý ohař CZABA z Radotínky předsedy spolku MS pana Mgr. Varkočka.
Ředitel zkoušek pan Zdeněk Pilich poděkoval jménem Okresního mysliveckého spolku v Nové Jičíně za vynikající přípravu a bezchybný průběh mimořádných zkoušek především panu Romanu Vaňkovi a jeho realizačnímu týmu, dále pak za skvělé prostředí, výtečnou kuchyni s obsluhou, kterou zajišťovaly paní Monika Vaňková, Markéta Kolesarová, Kateřina Denerová, Helena Tomíčková a Lucie Malinová. Za podporu a sponzorské dary poděkoval firmě Rybaspol, farmáři ing. Ličkovi, pekařství Ilík a v neposlední řadě Obecnímu úřadu Bravantice.


Rybáři informují

r1
r2
r3

Jak jsme již veřejnost informovali, bravantická nádrž je už majetkem rybářů, respektive Územního Moravskoslezského  svazu ČRS v Ostravě,  který ji zakoupil z fondu rozvoje revírů od Povodí Odry Ostrava. Znamená to významný zlom v životě naší místní organizace. Jsme rádi, že se tak stalo v době, kdy jsme si připomněli významné výročí – 20 let od založení organizace.
Ve své podstatě to však znamená, že sedmičlenný výbor MO a tříčlennou dozorčí komisi čeká ještě více náročné práce při zarybňování nádrže a jejím udržování v provozuschopném stavu. Máme k tomu však velkou „armádu“ našich členů, která se stále rozrůstá, takže nás bude brzy více než 350, včetně těch nejmenších. Naším nejbližším úkolem bude vytvořit na nádrži nejen dobré podmínky pro rybolov, ale také pro rekreaci lidí, kteří se zejména pohybují po nových přístupových cestách okolo ní, vedoucích až do Lhotky a dále... Poslední listopadový den se zástupci MO ČRS zúčastnili na „kraji“ hospodářských a ekonomických prověrek místních organizací ČRS, kde se mimo jiné dozvěděli také podmínky vydání první rybářské povolenky zdarma pro děti z rybářských kroužků. Při této příležitosti upozorňujeme rodiče v obci, že mohou své děti do kroužku ještě přihlásit, aby se jejich děti mohly stát rybáři už v roce 2016. Informace najdete na www.okoun.webnode.cz. Jde o iniciativu naší krajské rybářské organizace, která má snahu členskou základnu výrazně omladit, a k níž se přidaly už i některé další krajské organizace v ČR. 
V neposlední řadě chceme ještě všechny naše členy pozvat na  členskou schůzi, která se uskuteční v Kulturním domě už 9. ledna 2016 od 8 hodin, kdy začíná prezentace. Na této schůzi si členové mohou vyřídit své členské náležitosti a zakoupit členské známky a povolenky k rybolovu na příští rok. První prodej povolenek se bude konat ještě letos mezi svátky – termín najdete na webových stránkách. 

Nakonec bychom chtěli popřát všem rybářům a jejich rodinám hodně bohatých úlovků v roce 2016, ale hlavně zdraví a životní optimizmus. Petrův zdar!


Společenská rubrika:

jubilanti

Významné životní jubileum v lednu 2016 až březnu 2016 oslaví tito jubilanti:

DENER Tomáš 90 let
KANICH Štefan 80 let
ZERZOŇOVÁ Jarmila 80 let
RAJZLOVÁ Josefa 80 let
BALHARKOVÁ Vladimíra 70 let
ŠINDLER Vlastimil 70 let
KOZELSKÁ Miluše 60 let
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Opustili nás

PAVLIŠTÍK Zdeněk
KUDLA Jaroslav
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

pdf Bravantický Brumla 1/2016 (3.44 MB)

Vytisknout E-mail