Dnes má svátek: Dita Zítra: Soňa Pozítří: Taťána
csenfrdeplptruskes

Bravantický Brumla 1/2018


Slovo starosty:

 Vážení občané Bravantic, 

dovolte mi abych Vám popřál při vstupu do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku a splnění všech tajných přání a samozřejmě všech předsevzetí.

Rok 2018 bude opět ve znamení zlepšování životního prostředí pro všechny občany. Proběhne výstavba chodníku v obci. O začátku akce budete určitě informováni obvyklým způsobem. K rozhodnutí přispěla informace, že v roce 2018 bude provedená pokládka asfaltového povrchu na hlavní komunikaci vedoucí přes obec. Pokud bychom chodníkové těleso nerealizovali, nepustí nás Správa a údržba silnic Nový Jičín pro Moravskoslezský kraj do opravené nové silnice, minimálně po dobu pěti let. Do krajnice vozovky se musí totiž usadit obruby s tzv. ochranným dvouřádkem ze žulových kostek pro chodník. Máme tedy co dělat abychom vše stihli. Souběžně s výstavbou chodníku se budou provádět i terénní úpravy, které se nestihly dodělat po stavebních pracích na opěrných zdech kolem toku Sezina. Tyto práce však bude dodělávat firma, která tady pracovala a nadělala škody na plotech, příkopech a podobně. Mnoho z Vás už určitě ví, že obec vydává novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech s účinnosti od 1. 4. 2018. Důvodem je, že obec doplácí na vývoz a likvidaci domovního odpadu.

Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš


Farní společenství v Bravanticích Vás srdečně zve na

Pouť ke cti svatého Valentina
11. února 2018
mše sv. v 10 . 30 hod.
Hl. celebrant: P. Vít Zatloukal
Po mši sv. následuje společné setkání a občerstvení poutníků v kulturním domě. Doprovodný program zajištěn.


Rádi bychom vyjádřili také touto cestou poděkování všem ochotným členům našeho hasičského sboru, kteří dne 25. 11. 2017 pomohli při čištění a úklidu věže kostela v Bravanticích


Senior klub

Vážení a milí, vstoupili jsme do nového roku, roku 2018. Celý senior klub by chtěl poděkovat za přízeň v roce 2017 a popřát všem lidem dobré vůle hodně zdraví, štěstí a pozitivního myšlení. Rok 2017 bude do naší kroniky zapsán jako úspěšný. Všechny akce, které jsme naplánovali proběhly k celkové spokojenosti. Nebudu se o nich rozepisovat, protože kdo sleduje dění v Bravanticích, tak o nich ví a navštěvuje je. Děkujeme žákům ZŠ a paní učitelce Baďurové za jejich krásné vystoupení na jarním a zimním posezení v KD. Opravdu nás potěšilo. Také velké díky vstřícnosti OÚ.
P.F. 2018


Zprávičky z naší školy a školičky

Vážení občané Bravantic a příznivci školy,

zaměstnanci ZŠ a MŠ Bravantice spolu s dětmi a žáky školy přejí vše dobré v novém roce 2018, hlavně spokojenost, zdraví, štěstí a plno spokojených rodičů a žáků v naší škole a školičce.
Konec starého roku je již nenávratně pryč, přesto se musím zmínit o některých úspěších, kterých dosáhli naši žáci v prvním pololetí školního roku. Veliký úspěch na poli matematickém získal žák Vítek Kopecký, který obsadil 13. místo v krajské soutěži Logické olympiády v Ostravě v kategorii A (2. – 5. ročník) z celkového počtu 59 účastníků Moravskoslezského kraje. Anička Timošová získala 1. místo v pěvecké soutěži O zlatou notičku města Bílovce. Všem žákům, kteří reprezentují naši školu, patří veliké poděkování a také pedagogickému sboru a ostatním zaměstnancům a rodičům, kteří se podílí na akcích školy. V mateřské škole děti prožívají své radostné chvilky a nezapomenutelné dny pod vedením nových p. učitelek Mgr. Kamily Hůrkové a Bc. Kateřiny Moroňové. K&K uskutečňují ve školičce plno zajímavých činností, které lákají děti k tvůrčím aktivitám. Veškeré dění, které se odehrává v MŠ, můžete sledovat na webových stránkách a facebooku.
Co nás nového čeká v roce 2018?
Rok 2018 se stává významným rokem, kdy si připomeneme nejen 100 let vzniku Československa, ale rovněž další výročí historických událostí v dějinách České republiky, tzv. „osmičkové roky“. Jeden z významných „osmičkových roků“ si můžete prohlédnout v oblouku nad hlavním vchodem školy, a je to rok 1898. Naše škola oslaví tento významný rok 25. května 2018, kdy v KD v Bravanticích proběhne „SLAVNOSTNÍ AKADEMIE“ k 120. výročí školy.
PŘIPRAVUJEME:

LEDEN 2018
9. 1. 2018 – informativní schůzky v ZŠ od 15.30 hodin
31. 1. 2018 – výpis vysvědčení za 1. pol. školního roku
Projekt: „Zpátky do lavic“ – 2. setkání rodičů a předškolních dětí z mateřské školy v ZŠ Bravantice (financován EU – Šablony 2017). Děti s rodiči z MŠ se seznámí s naší školou a vyzkoušejí si zajímavé aktivity.
ÚNOR
2018 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
2. 2. 2018 – tradiční školní ples v KD v Bravanticích
19. 2. – 25. 2. 2018 – jarní prázdniny
Od měsíce února bude probíhat plavecký výcvik žáků.
BŘEZEN
2018 24. 3. 2018 – dětský maškarní ples s Hopsalínem v 15.00 hod.
29. 3. – 30. 3. 2018 – Velikonoční prázdniny Projekt: Velikonoce v Bravanticích
Sledujte web školy: zsamsbravantice.webnode.cz
Nová překvapení a informace budou sděleny v dalším Brumlovi.

Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice


Sokol

Vážení spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví v novém roce a spoustu radosti, mívejte se fajně!

Od 14.1. 2018 začínají žákům tréninky v hale v Dolní Lhotě. Trénink bude každý druhou neděli od 15.hod. Odjezd od obecního úřadu v 14.30 hod. Od února bude ještě přes týden jeden kondiční trénink, pravděpodobně ve čtvrtek od 16.30 hodin. Každou lichou neděli, budou mít v Dolní Lhotě trénink muži ve stejném čase.

 


Hasiči informují

V prosinci se konala v předsálí kulturního domu Výroční valná hromada, kde se shrnula celoroční práce našeho sboru a bylo poděkováno našim členům za odvedenou práci. Naše jednotka vloni vyjížděla k několika zásahům. Jednalo se například o odstranění spadlých stromů, monitorování hladiny potoka a společně s jednotkou HZS pomáhala při likvidaci zapáleného stromu po úderu blesku. Několikrát pomáhala při likvidaci bodavého hmyzu, kde se dobře využil nový ochranný oblek. Poslední akcí bylo čištění všech pater kostelní věže jak jednotkou, tak i dobrovolníky. Odměnou byl nádherný výhled na naši obec a zazvonění si na jeden ze zvonů ve věži kostela.

V novém roce kroužek mladých hasičů začne počátkem ledna každou středu od 16.00 – 18.00 hodin v tělocvičně místní školy. Mohou přijít i noví zájemci, kteří se naučí základní hasičské dovednosti, a budou jezdit na požární soutěže v rámci pohárové ligy mladých hasičů Florianek Cup. Připomínáme, že náš sbor provádí sběr elektrospotřebičů v rámci programu Recyklujte s hasiči. Prosíme proto občany, aby své nefunkční televize, pračky, ledničky a jiné elektrospotřebiče, nebo PET láhve přivezli nejlépe po telefonické domluvě do hasičárny. Bližší informace na tel. 739 420 198, 604 149 323, na našich webových stránkách nebo na vývěsní hasičské tabuli před obecním úřadem.

Termín konání Pochování Basy se z technických důvodů posouvá až na 16. a 17. března oproti původně plánovanému termínu! Omlouváme se všem věrným hostům za tuto změnu a srdečně Vás zveme do místního kulturního domu na tuto každoroční zábavnou taneční akci. Lístky budou 14 dní před akcí v předprodeji u paní Buršové. Těšíme se na Vás.

Naše webstránky:
bravantice.ikpo.cz/sdh
sdhbravantice.webnode.cz


Myslivecké sdružení Sezina

Vstoupili jsme do nového roku s mnohými předsevzetími i nadějemi. Bude ovšem mnohdy záležet na nás samotných, jakým způsobem a s jakou intenzitou k tomu přistoupíme.
Také naši přírodu očekávají v tomto čtvrtletí významné dny: 2. února Světový den mokřadů, 21. března Světový den lesů a 22. března Světový den vod. Zamysleme se alespoň v tyto dny, jak bychom mohli pomoci nemocné přírodě, která trpí civilizačními chorobami.
Máme za sebou úspěšný rok, který v posledním čtvrtletí byl ve znamení zkoušek loveckých psů, v péči o zvěř v době strádání a nakonec i „mysliveckých žní“. V loňském roce jsme propůjčili naši dobře zazvěřenou honitbu sousednímu Okr. mysl. spolku Ostrava, který zde uskutečnil v měsíci říjnu podzimní zkoušky upotřebitelnosti pro 11 psů různých plemen. Vyjádření OMS Ostrava zní: „Velmi děkujeme MS Bravantice za poskytnutí honitby a za vynikající péči a občerstvení, které nám po celou dobu zkoušek dopřávali. Taktéž velké poděkování za ceny, které nám věnovali.“
Kvalita životního prostředí je základem zdárného chovu zvěře. Výsledky odlovu zvěře dokazují, že naše myslivecké hospodaření bylo úspěšné.
Měsíc leden a únor jsou měsíce zimy, někdy sněhu, ledu a hladu. V těchto měsících intenzivně a obětavě pečujeme o veškerou pernatou a srstnatou zvěř, které předkládáme krmiva s vysokým obsahem vláknin a tříslovin, dále dužnatá a jadrná krmiva, dietní a minerální látky. Slaniska doplňujeme kusovou solí. Obáváme se vyšší vrstvy sněhu se zmrzlou vrchní krustou, která působí zvěři mimořádné nesnáze ztrátou tukových zásob a zranění nohou. Prosíme zimní návštěvníky o co největší klid na vycházkách v přírodě.
Na výroční členské schůzi v měsíci březnu zhodnotíme naši veškerou spolkovou činnost a stanovíme si náročné úkoly pro vylepšení našich mysliveckých zařízení pro chov zvěře. Provedeme rovněž odpovědné sčítání spárkaté zvěře k zachování normovaných stavů a připravíme vše potřebné ke zdárné její reprodukci. Připravujeme rovněž dosadbu dočasných i trvalých remízů výsadbou keřů i dřevin a zpracování zvěřních políček. Děkujeme všem, kteří nás v tomto snažení podpoří.

Zdeněk Pilich


SkautI – VLČATA A SVĚTLUŠKY

Mikulášská

I ve skautu jsme se rozhodli oslavit svátek svatého Mikuláše. Na začátku toho všeho stála jedna hodná maminka Veronika, která se doslechla, že máme ve vesnici skautský oddíl a chtěla nás nějak obdarovat. Rozhodla se, že pro nás zajistí balíčky od Mikuláše. Svolali jsme proto všechny skauty a skautky na společnou schůzku. Po nástupu jsme hráli hry – pantomimu a na detektiva. Princezna si připravila vánoční příběh, v jehož závěru si děti vzájemně popřály hezké prožití adventní doby. A nakonec, protože Mikuláš měl hodně práce, přinesli očekávanou nadílku jeho andílci. Děkujeme hodné mamince, která nám prokázala svou štědrost, jako kdysi biskup Mikuláš mnohým chudým a potřebným a přejme si do nového roku, abychom se také nebáli dělat dobré skutky.

 


Rybáři

Jsme na počátku nového roku 2018, který se zapíše do činnosti Českého rybářského svazu jako rok bilancování činnosti rybářů za uplynulé čtyři roky. Znamená to, že se v tomto roce uskuteční výroční členské schůze – v Moravskoslezském kraji to bude v 60 místních organizacích. První organizací, která zhodnotí práci výboru za toto období, bude právě naše bravantická organizace. Stane se tak v sobotu 13. ledna od 9 hodin ve velkém sále kulturního domu. Přítomní si kromě zpráv o činnosti a podílu rybářů na úspěšné práci organizace zvolí nový výbor a dozorčí komisi na další čtyři roky. Hodnocení činnosti se budeme věnovat více v příštím čísle časopisu. Připomeňme si nyní jen krátce některé změny, které v průběhu uplynulých let nastaly. Naše i další rybářské organizace byly legislativně zařazeny nově pod spolky a tím se změnil i název na MO ČRS, zapsaný spolek. Dále nastaly některé změny ve Stanovách a jednacím řádu a v neposlední řadě i v přestupu MO ČRS Frýdek Místek a Studénka z individuálního do společného hospodaření , které je tvořeno dobrovolným sdružením místních organizací – jak jsme v úvodu uvedli v našem kraji je jich 60! Tyto organizace prodávají svým členům povolenky k rybolovu, kraj pak za vybrané prostředky nakupuje ryby a vysazuje je do všech obhospodařovaných revírů, tedy i do přehrady v Bravanticích. Jen kaprů tak ročně vysadíme okolo 10 metráků a dalších asi 5 metráků kupujeme z vlastních prostředků na zarybnění před dvěma rybářskými závody. Jde o částku okolo 25 000 korun. Z toho je vidět, že se staráme svědomitě o zarybnění nám svěřeného revíru, aby bylo co chytat po celý rok. V této souvislosti si připomeňme i skutečnost, že bravantická nádrž už nepatří Povodí Odry, ale přešla do vlastnictví Územního svazu ČRS v Ostravě. Jak je možné, že patří nyní nám, rybářům? Děje se tak proto, že před několika lety přišel VÚS ČRS s myšlenkou vytvořit zvláštní fond, do kterého by přispívaly každoročně místní organizace podle počtu svých členů určitou finanční částkou. Za tyto peníze nyní může kraj hradit zvýšené nájemné na revíry, pomáhá finančně některým organizacím při rekonstrukcích revírů a může tu a tam zakoupit revír nový atd. Tak jako jiné organizace i ta naše rybářská „stárne“, což se na výroční schůzi projeví i v obměně nových funkcionářů. Abychom v budoucnu měli odkud zapálené lidi pro práci ve spolku kde brát, věnovali jsme v minulých letech velkou pozornost výchově mládeže, kterou kraj podpořil udělováním první rybářské povolenky zdarma. Děti jsme učili rybaření v místní základní škole a je třeba říci, že mnohé z nich se dnes mohou už pochlubit rekordními úlovky. Do rybářského kroužku chodily i děti z okolí jako z Bílovce, Studénky, Jistebníku a Bravinného.

V závěru je třeba popřát všem rybářům a příznivcům mnoho úspěchů u vody, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce a ještě jednou je pozvat na výroční členskou schůzi druhou lednovou sobotu.


Společenská rubrika

Jubilanti - významné životní jubileum oslaví: 

 • Jarmila PUSTĚJOVSKÁ 95 let
 • Jaroslava ŠTVERKOVÁ 95 let
 • Eva PALÍKOVÁ 80 let
 • Josef PALÍK 80 let
 • Bronislava CHLÁNOVÁ 70 let
 • Danuše KOTRLOVÁ 70 let
 • Ludmila TICHÁ 70 let
 • Miroslav HONUS 65 let
 • Anna RYBARIKOVÁ 65 let
 • Zdeněk ŠENK 65 let
 • Eduard JUCHA 60 let
 • Stanislav MELUCH 60 let
 • Vlasta ZÁVODÁ 60 let
Narodili se
 • Oliver ALČER Mirek
 • BYSTRZYCKI
 • Hana MIČULKOVÁ

Všem jubilantům i novým občánkům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.


KE STAŽENÍ:  pdf Bravantický Brumla 1/2018 (1.23 MB) pdf
(918 KB)


Vytisknout E-mail